Detail hesla - Hypogonadismus mužský

Hypogonadismus mužskýSlovníková definice
Primární mužský hypogonadismus: defektní funkce gonád i při hypersekreci gonadotropinů. Sekundární mužský hypogonadismus: porucha v hypotalamo-hypofyzární ose. Smíšený mužský hypogonadismus. Poruchy mohou být vrozené, prepubertálně nebo postpubertálně vzniklé.

Plná definice
Vrozené poruchy funkce varlat
  • Anorchie: při bilaterální anorchii varlata zanikají po 16.gestačním týdnu, kdy stačí ještě působením MIF a testosteronu maskulinizovat oblast zevního genitálu. Muži jsou sterilní, výrazně nižší tvorba androgenů se projeví eunuchoidním habitem. Stav se řeší implantáty varletních protéz do skrota a substitucí testosteronem.
  • Porucha sestupu – kryptorchismus: tuto poruchu zjišťujeme až u 5% narozených chlapců, stav se může upravit, po prvním roce života přetrvává u necelého jednoho procenta chlapců. Varlata jsou v 77% dystopická, mohou být retinována abdominálně, mohou se objevit i mimo obvyklou dráhu ontogenetického sestupu. Je zachována sekrece testosteronu, dochází však ke zhoršování spermiogeneze. Stav se řeší orchidopexí. Nebezpečím retinovaných varlat je vysoké riziko vzniku seminomu.
  • Testikulární dysgenese: Klinefelterův syndrom – vzniká nondysjunkcí XY chromozomů. Klasický gonadotyp je XXY, při variantách s více než dvěma X chromozomy zjišťujeme častěji mentální retardaci, při variantě s více než jedním Y chromozomem se objevuje častěji agresivita. Klinicky nacházíme malá varlata, eunuchoidní růst, řidší ochlupení, řidší vousy, velikost penisu je normální. Porucha se léčí substitucí testesteronem. Při gynekomastii plastikou.

Získané primární poruchy funkce varlat

Centrální sekundární poruchy funkce varlat

Tyto poruchy jsou v O,5% příčinou infertility mužů. Etiologicky se jedná o nádory hypofýzy, infiltrace, iradiace, traumata, autoimunitní procesy, cévní poškození či léze vedoucí k destrukci gonadotropních buněk.

Kallmanův syndrom – vrozená centrální porucha s vrozeným deficitem tvorby gonadotropinů doprovázená anosmií.

Terapie

Fertilitu lze ovlivnit analogy gonadoliberinu, nebo podáváním gonadotropních hormonů, hyperprolaktinémii podáváním agonistů dopaminu, selektivním odstraněním prolaktinomu. Androgenní deficin lze řešit podáváním testosteronu.


Autor: Redakce


Literatura:
Zamrazil V., Holub V., Kasalický P.: Endokrinologie, Triton 2003

Design and code by webmaster