Detail hesla - Myopie

MyopieSlovníková definice
Refrakční vada, při které se paprsky přicházející do oka sbíhají před sítnicí.

Plná definice

Myopie – krátkozrakost je refrakční vada, při které se paprsky přicházející do oka sbíhají před sítnicí. Krátkozraké oko je relativně dlouhé. K dobrému vidění je nutno oslabit lomivý aparát oka rozptylnou čočkou. Myop vidí dobře do blízka a špatně na dálku.

Myopii dělíme na:

· myopia levis (-0,25 až -3,0 D),

· myopia modica (-3,25 až -6,0 D),

· myopia gravis (-6,25 a více D). Myopia gravis postihuje 2 až 3 % populace.

Jako fyziologickou myopii označujeme nízkou myopii vznikající v adolescenci a stabilizující se po 20. roce věku.

Intermediální myopie začíná ve školním věku a rychle progreduje na -5 až -10 D.

Myopia progresiva progreduje i po dvacátém roce věku, nezřídka dosahuje -15 až -25 D a je spojena s degenerativními změnami sklivce a sítnice.

Myopia congenitalis je vrozená myopie o hodnotě -10 D a více. Zpravidla neprogreduje.

Myopia gravis degenerativa je vyšší krátkozrakost spojená s patologickými změnami tkání ( myopická degenerace makuly , ložisková atrofie sítnice a cévnatky , degenerativní změny periferní sítnice a sklivce).

Vysoká myopie je spojena s rizikem vzniku odchlípení sítnice a glaukomu.

Terapie

Ke korekci této refrakční vady předepisujeme nejslabší minusová skla (rozptylky ), se kterými dosáhne nejlepšího vizu. Vyvarujeme se tak překorigování i podkorigování. Pouze u vysokých myopií je vhodné mírné podkorigování, jehož míra závisí na kompromisu mezi zmenšením sítnicového obrazu a jeho ostrostí. U dětí předepisujeme vždy plnou korekci a ke kontrole si zveme pacienta po 6 měsících. Neexistuje farmakologická léčba a profylaxe.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster