Detail hesla - Borelióza lymeská

Borelióza lymeskáSlovníková definice
Multisystémové onemocnění přenášené klíšťaty.

Plná definice
Projevy nákazy byly v Evropě známy již od konce 19. století. V roce 1975 byla popsána epidemie artritidy po přisátí klíštěte u dětí v městě Lyme v USA. V roce 1982 bylo izolováno etiologické agens spirocheta Borrelia burgdorferi. V současné době je známo několik poddruhů. B. burgdorferi sensu stricto se vyskytuje v Americe a postihuje především klouby. V Evropě a v ČR se vyskytují B. afzelii se vztahem k onemocnění kůže a B. garinii postihující nervový systém. Souhrnně se všechny borelie vyvolávající LB označují B. burgdorferi sensu lato. Ve střední Evropě nákazu přenáší klíště Ixodes ricinus. V ČR je boreliemi infikováno 5 až 10 % klíšťat. Přenos jinými členovci, např. komáry, nebyl s určitostí prokázán.

Klinické projevy LB se dělí do třech stadií: 1. časné lokalizované (za 3 dny až 6 týdnů po přisátí klíštěte) s nejcharakterističtějším projevem erytéma migrans (EM). V místě přisátí klíštěte se asi u třetiny postižených tvoří nebolestivé zarudnutí v průměru od 3 do 68 cm, často s centrálním výbledem, které i bez léčby během několika týdnů zmizí. Příznaky 1. stadia mohou také být lymfadenitida a chřipkovité příznaky. V časném diseminovaném stadiu (2. stadium) je v našich podmínkách poměrně časté zánětlivé postižení CNS: serózní meningitida (u dětí), meningoradikulitida, obrny hlavových nervů, myelitida, neuritida, kardiální postižení (poruchy rytmu), postižení oka (konjunktivitida, uveitida), kloubů (migrující artralgie) a kůže (boreliový lymfocytom). K projevům 2. stadia dochází až po několika týdnech či měsících po infekci. Jen asi u třetiny nemocných zjišťujeme v předchorobí EM. Pro třetí stadium (pozdní perzistentní) jsou charakteristické chronické změny na orgánech, vznikající ve velké míře imunopatologickými vlivy, nejenom vlivem B. burgdorferi. Opět jsou klinické změny nervové, kožní a kloubní.

Diagnózu v prvním stadiu (EM) stanovujeme na základě anamnézy a klinického obrazu. Vyšetření protilátek v séru (ELISA) má v tomto období význam až po 6 týdnech a jejich pozitivita není důvodem k další antibiotické léčbě. Protilátky nemají protektivní charakter, jejich výše může během života kolísat. Pouhá pozitivita protilátek bez klinických projevů nesvědčí o onemocnění. U nervových forem je vždy nutné vyšetření mozkomíšního moku. V případě potřeby se sérologické vyšetření doplní přímými metodami průkazu agens (elektronová mikroskopie, průkaz boreliové DNA pomocí reakce PCR).

Léčbu erytéma migrans zahajujeme hned po stanovení klinické diagnózy (bez vyšetření protilátek) jedním z uvedených léků: doxycyklin 2 x 100 mg po jídle nebo amoxicilin (u těhotných či kojících žen a u dětí do 8 let věku) 3 x 500 mg (děti 40 mg na kg hmotnosti a den) per os po dobu 14 až 21 dnů. U pacientů, kteří nemohou užívat penicilinová ani tetracyklinová antibiotika, podáváme makrolidy, případně azithromycin 500 mg jednou denně (děti 10 mg/kg hmotnosti) per os po dobu 3 dnů, případně po 7 dnech pauzy další 3 dny. Účinný je také cefuroxim axetil 2 x 500 mg (děti 25 mg/kg hmotnosti) podávaný po jídle po dobu 14 až 21 dnů. V druhém a třetím stadiu je vhodné ordinovat antibiotika až po konzultaci se specialistou. U neuroboreliózy je nutné podat antibiotika s průnikem do CNS parenterálně: krystalický penicilin G či některý z cefalosporinů třetí generace. Nemocné dispenzarizujeme po dobu 2 let a v případě trvajících projevů LB déle.

Prevence onemocnění spočívá v ochraně před přisátím klíštěte používáním správného oblečení a repelentních přípravků a v opatrnosti při manipulaci s klíšťaty. Důležité je včasné odstranění klíštěte, neboť k přenosu nákazy dochází až po 36 hodinách sání klíštěte. Specifická prevence vakcinací byla použita v USA, v současné době se ale nepoužívá. Očkovací látka nebyla účinná proti poddruhům borelií, které se vyskytují v Evropě.

Marie Staňková, Vilma Marešová, Jiří Vaništa
Převzato z
Repetitorium infekčních nemocí. Praha: Triton 2008.
http://www.tridistri.cz

Autor: Redakce

Design and code by webmaster