Detail hesla - Chřipka

ChřipkaSlovníková definice
Vysoce nakažlivé onemocnění charakterizované náhlým začátkem, horečkou, celkovými příznaky a postižením dýchacích cest. 0nemocnění je vyvoláno dvěma orthomyxoviry: virus chřipky A a virus chřipky B.

Plná definice
Virus chřipky A má řadu subtypů, které se liší vlastnostmi povrchových glykoproteinů hemaglutininu (H) a neuraminidázy (N). Je známo 16 hemaglutininů a 9 neuraminidáz, které se vyskytují ve značném počtu kombinací. Virus chřipky A může infikovat člověka, některé savce (např. prasata či koně) a celou řadu ptáků. Lidská onemocnění působí subtypy H1N1, H2N2 a H3N2, které vyvolávají velké epidemie až pandemie. Virus chřipky B infikuje pouze člověka a působí jen malé epidemie. Zdrojem nákazy je člověk. Virus je na vrcholu onemocnění ve velkém množství přítomen v sekretu dýchacích cest a vylučuje se mluvením, kašláním a kýcháním. Přenos se děje kapénkami od nemocného k vnímavému jedinci. Vstupní branou jsou dýchací cesty. Onemocnění má sezónní charakter. Ve střední Evropě je maximum výskytu od prosince do března. Inkubační doba je krátká a trvá  18 až 72 hodin.  
   
Onemocnění začíná z plného zdraví celkovými příznaky: horečkou 38–40 °C, zimnicí, intenzivní bolestí hlavy, s bolestivým pohybem očních bulbů, někdy s retrobulbární bolestí, artralgiemi, myalgiemi (zejména v oblasti zad a dolních končetin), nápadná je celková únavnost a vyčerpanost. Mohou být i gastrointestinální potíže a není vzácný ani meningeální syndrom. Postupně během 1–2 dnů se objevuje postižení dýchacích cest: suchý, dráždivý kašel, často s pálením za sternem, bolesti na hrudníku, které se při kašli stupňují. Později se kašel zvlhčuje s vykašláváním vazkého hlenovitého sputa. Poslechový nález na plicích bývá většinou normální nebo zjišťujeme ojedinělé pískoty, vrzoty, či drobné chrůpky. Nebývá vzácný zánět spojivek a fotofobie. U nekomplikovaných případů ustoupí celkové příznaky do 3–4 dnů, ostatní příznaky do 7–10 dnů. Nápadná únavnost může přetrvávat až měsíc. Věk, stupeň odolnosti a masivnost infekce jsou rozhodujícím faktorem pro průběh onemocnění. Příznivý průběh bývá u mladších jedinců, kdežto u lidí starších a u osob s chronickým onemocněním může mít onemocnění fatální průběh.

Komplikace mohou být primární, vyvolané samotným virem, a sekundární, vyvolané bakteriální superinfekcí. Primární chřipková pneumonie se rozvíjí obvykle krátce po počátečních příznacích, s rychlým rozvojem akutní dechové nedostatečnosti. I při včasné terapii je prognóza onemocnění nejistá. Vždy je nutná hospitalizace. Sekundární pneumonie (bakteriální) se rozvíjí o něco později, bývá častější u dospělých a nejčastějšími původci jsou stafylokoky a pneumokoky, vzácněji, spíše u dětí, H. influenzae, Kl. pneumoniae. Vzácnějšími komplikacemi jsou myozitida, karditida, laryngitida a  postižení CNS. U dětí jsou časté bakteriální otitidy a sinusitidy.

Diagnóza v průběhu epidemie je snadná. Proti ostatním virovým respiračním onemocněním chybí obvykle u chřipky katarální příznaky. Určení specifické diagnózy je možné průkazem virového antigenu v nazofaryngeálním sekretu, resp. záchytem viru z nosohltanu, nebo sérologicky průkazem vzestupu titru protilátek.

Nekomplikovaná chřipka vyžaduje klid na lůžku obvykle po dobu 1 týdne a symptomatickou léčbu: antipyretika, u dětí paracetamol, analgetika, nesteroidní antirevmatika, antitusika, expektorancia a dostatek tekutin.
Rekonvalescence trvá 10–14 dní. Virostatika amantadin a rimantadin zkracují u chřipky A trvání nemoci, mají však nežádoucí účinky. U osob s chronickým kardiopulmonálním onemocněním a u imunokompromitovaných jedinců lze použít inhibitory neuraminidázy zanamivir  a oseltamivir. Částečná úhrada virostatik pojišťovnou je u uvedených osob v případě, že onemocněly chřipkou navzdory očkování, nebo je očkování proti chřipce u nich kontraindikováno, nebo z důvodu základního onemocnění nejsou schopny po očkování vytvořit protilátky. Ostatní pacienti si lék plně hradí. Zanamivir se podává inhalační cestou 2x denně, oseltamivir perorálně také 2x denně, oba po dobu 5 dnů. Léčba má být zahájena do 48 hodin po vzniku onemocnění. Oba přípravky působí na chřipku A i chřipku B. Primární chřipková pneumonie vyžaduje hospitalizaci na JIP, u sekundární jsou lékem volby antibiotika (aminopeniciliny aj.).

V prevenci jsou v ČR dostupné jak štěpené, tak subjednotkové vakcíny proti chřipce, vhodné pro rizikové skupiny. Je nutné každoroční očkování. K profylaxi je možné použít i virostatik.

Marie Staňková, Vilma Marešová, Jiří Vaništa
Převzato z
Repetitorium infekčních nemocí. Praha: Triton 2008.
http://www.tridistri.cz

Autor: Redakce

Design and code by webmaster