Detail hesla - Mononukleóza infekční

Mononukleóza infekčníSlovníková definice
Horečnaté onemocnění především starších dětí a mladistvých charakterizované klinickými příznaky (protrahovaná angína, lymfadenopatie, hepatosplenomegalie), příznačnými změnami krevního obrazu (převaha lymfocytů a monocytů nad granulocyty, přítomnost více než 10 % buněk označených jako atypické lymfoidní monocyty) a zvýšeným titrem heteroprotilátek v séru. K jejich průkazu slouží Paulova–Bunnelova reakce nebo Ericsonův OCH test.

Plná definice
Přítomnost heteroprotilátek svědčí pro EB virovou etiologii mononukleózy. Diagnózu potvrdí sérologický průkaz protilátek proti jednotlivým antigenům EBV (VCA – antigen virové kapsidy, EA – časný antigen, EBNA – nukleární antigen). Zdrojem nákazy je nemocný nebo zdravý nosič viru. Virus se vylučuje slinami a přenáší se přímým kontaktem. Po primoinfekci, která u malých dětí často proběhne inaparentně, virus doživotně přetrvává v organismu a občas dochází k jeho reaktivaci a k opětovnému vylučování slinami. Původcem je ve více než 80 % virus Epsteina-Barrové (EBV) a asi v 10 % cytomegalovirus. U zbývajících nemocných může být onemocnění vyvoláno adenovirem, virem zarděnek, šestým lidským herpetickým virem nebo toxoplasmózou. Podobný klinický obraz může mít i akutní stadium HIV infekce a někdy jde o alergickou reakci na některé léky. Vzhledem k pestré etiologii klinického obrazu se často užívá označení syndrom infekční mononukleózy. Odlišení EB virové a cytomegalovirové mononukleózy uvádí tabulka 2.

Tab. 1 Protilátková odpověď v různých fázích infekce EB virem

Fáze infekce  Protilátky
IgM anti VCA IgG anti VCA IgG anti EA IgG anti EBNA
Primoinfekce +++ ++ + negativní
Latence negativní + +/- ++
Reaktivace + +++ + +++

Tab. 2 Rozlišení EBV a CMV mononukleózy

Příznak EBV CMV
Věk nemocných školáci, mladiství dospělí
Tonzilitida povlaková katarální
Zduření uzlin výrazné méně výrazné
Splenomegalie ano méně výrazná
Hepatomegalie ano méně výrazná
Horečka kratší trvání (většinou) déle trvající – často subfebrilie
Paulova-Bunnelova reakce pozitivní negativní

Onemocnění probíhá nejčastěji jako protrahovaná povlaková angína s lymfadenopatií. Může však dojít jen ke zduření uzlin bez angíny nebo k protrahovanému horečnatému stavu s nápadnou splenomegalií. Z komplikací nutno uvést obtížné dýchání způsobené zúžením dýchacích cest zduřelou lymfatickou tkání a časté, zpravidla anikterické, poškození jater. Při laboratorním vyšetření zjistíme elevaci transamináz (AST, ALT), elevaci bilirubinu zachytíme pouze u 5 % nemocných. Vzácně vznikají myokarditida, meningoencefalitida, syndrom Guillain-Barré, přechodný útlum krvetvorby, hemolytická anémie nebo obávaná ruptura sleziny.

Léčení zahrnuje klidově dietní režim a symptomatickou terapii (antipyretikum, obklad na krk, kloktadlo, nosní kapky). Antibiotika potlačí sekundární bakteriální infekci či koinfekci nejčastěji pyogenním streptokokem, ale průběh virové infekce neovlivní. Podáváme zejména penicilin či alternativně makrolidová antibiotika nebo perorální cefalosporin. Nikdy nepodáváme aminopeniciliny ani kotrimoxazol, neboť u vysokého podílu léčených způsobí alergický exantém. Osvědčil se metronidazol potlačující anerobní flóru hltanu. Při výrazném edému hltanu či hrtanu hospitalizujeme a je vhodná krátkodobá kortikoterapie. Dbáme o dostatečný přísun vitaminů a při jaterní lézi podáváme hepatoprotektiva. Rekonvalescent je dispenzarizován buď praktickým lékařem, nebo ambulancí infekčního oddělení. I při nekomplikovaném průběhu doporučujeme tělesné šetření a volnou jaterní dietu na dobu nejméně 3 měsíců. Onemocnění vede k přechodnému útlumu imunity, a proto očkovací výkony odložíme na dobu asi 6 týdnů po poklesu teploty. Pokud po onemocnění přetrvávají subfebrilie a objevují se recidivující angína či katar dýchacích cest, zajistíme imunologické vyšetření. Onemocnění podléhá hlášení, ale izolace ani karanténa se neprovádějí.

Marie Staňková, Vilma Marešová, Jiří Vaništa
Převzato z
Repetitorium infekčních nemocí. Praha: Triton 2008.
http://www.tridistri.cz

Autor: Redakce

Design and code by webmaster