Detail hesla - Psitakóza

PsitakózaSlovníková definice
Původcem této zoonózy je chlamydie Chlamydophila psittaci.

Plná definice
Jako psitakóza se označuje onemocnění vzniklé nákazou od papouškovitých ptáků. Ornitóza vzniká nákazou od ostatních ptačích druhů (kachny, husy, holubi, krocani, rackové aj.) a má méně závažný průběh. Ptáci vylučují původce trusem a sekrety. Výskyt nákazy je celosvětový. Člověk se nakazí vdechnutím kontaminovaného prachu. K nákaze dochází často při výkonu povolání (chov drůbeže, drůbeží jatka, chov exotických ptáků apod.). Mezilidský přenos je výjimkou. Inkubační doba je 4 až 15 dnů. Nákaza může proběhnout inaparentně nebo se manifestuje jako chřipkovitá forma, plicní forma s intersticiální pneumonií a vzácněji jako závažná tyfoidní forma někdy s multiorgánovým selháním. V krevním obraze bývá počet leukocytů normální nebo lehce snížený a sedimentace červených krvinek je jen středně zvýšená. Jako komplikace se mohou vyskytnout myokarditida a poškození jater. Diagnózu ověří sérologické vyšetření. Provádí se komplementfixační reakce zjišťující rodově specifické protilátky (vznikají u všech mimoslizničních chlamydióz) nebo druhově specifické protilátky třídy IgM, IgA a IgG stanovené mikroimunofluorescenčním testem. Tyto protilátky stoupají pouze u nákazy způsobené Chl. psittaci. Je možný průkaz chlamydiové DNA v sekretu dýchacích cest pomocí PCR. Při diferenciální diagnostice nutno odlišit ostatní atypické pneumonie (virové, mykoplasmové, způsobené Chl. pneumoniae, legionelové a z hlediska profesionality také plicní formu tularémie a Q-horečky). Lékem volby je doxycyklin aplikovaný po dobu 14 dnů. U dětí lze užít makrolidy. Nemocní se ošetřují na infekčním oddělení a onemocnění podléhá hlášení.

Marie Staňková, Vilma Marešová, Jiří Vaništa
Převzato z
Repetitorium infekčních nemocí. Praha: Triton 2008.
http://www.tridistri.cz


Autor: Redakce

Design and code by webmaster