Detail hesla - Spalničky

SpalničkySlovníková definice
Vysoce nakažlivé onemocnění, které je vyvoláno paramyxovirem šířícím se vzdušnou cestou.

Plná definice
Zdrojem nákazy je nemocný od prvních příznaků prodromálního stadia do 5.– 7. dne exantémového stadia. Na světě ročně onemocní asi 30 milionů lidí a spalničky jsou stále významnou příčinou vysoké dětské úmrtnosti v rozvojových zemích. V současnosti je v ČR hlášeno do 20 případů za rok. Jde o importované nákazy nebo o onemocnění adolescentů a dospělých, kteří nebyli očkováni a nebo obdrželi jen jednu dávku očkovací látky. Inkubační doba je 10 dnů do začátku katarálního stadia a 14 dnů do vzniku vyrážky. Onemocnění zanechává celoživotní imunitu.

Spalničky probíhají ve dvou stadiích. Prodromální (katarální) stadium začíná postupně se zvyšující horečkou, rýmou, kašlem a zánětem spojivek. Čtvrtý den se na zarudlé bukální sliznici objevují žlutobělavé skvrnky nazývané Koplikovy skvrny. Pak se rozvíjí exantémové stadium charakterizované dalším vzestupem teploty a výsevem sytě červeného makulopapulózního exantému. Vyrážka začíná za ušima a na krku a během 3 až 4 dnů se rozšíří na celé tělo. Má tendenci ke splývání a někdy má hemoragický charakter. Exantém mizí tak, jak se vyséval, a po jeho vymizení krátkodobě přetrvávají pigmentace. Z komplikací jsou nejčastější bakteriální zánět středouší, zánět vedlejších dutin a bakteriální či vzácněji primární spalničková pneumonie. Přechodné snížení buněčné imunity v průběhu spalniček může vést k exacerbaci tuberkulózního procesu. Při onemocnění těhotné ženy vrozené vady nevznikají.

Klinická diagnóza má být vždy ověřena sérologickým vyšetřením specifických IgM a IgG protilátek. V ČR je zavedeno pravidelné očkování. Očkuje se v 15. měsíci věku dítěte živou kombinovanou vakcínou proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Druhá dávka vakcíny se aplikuje 6 až 10 měsíců po první dávce. U části očkovanců se může mezi 5. až 12. dnem po očkování objevit zvýšená teplota s prchavou vyrážkou, ale očkovanec není pro okolí nakažlivý. Kontraindikací vakcinace jsou imunodeficientní stavy, aktivní tuberkulóza, těhotenství a transfuze krve, plazmy či aplikace imunoglobulinu podané v posledních 3 měsících. Vnímavé osoby lze po styku se spalničkami chránit buď aplikací normálního imunoglobulinu (do 5. dne inkubace) nebo očkováním provedeným do 3. dne po styku s nákazou. Onemocnění podléhá hlášení.

Marie Staňková, Vilma Marešová, Jiří Vaništa
Převzato z
Repetitorium infekčních nemocí. Praha: Triton 2008.
http://www.tridistri.cz

Autor: Redakce

Design and code by webmaster