Detail hesla - Varicela

VaricelaSlovníková definice
Infekční onemocnění vyvolané virem varicella-zoster (VZV), který patří mezi herpetické viry.

Plná definice
Zdrojem nákazy je nemocný člověk a virus se přenáší vzdušnou cestou kapénkovou infekcí. Branou vstupu jsou dýchací cesty a spojivky. Možný je i přenos transplacentární. Varicela má jeden z nejvyšších indexů nakažlivosti, pacient je infekční od posledního dne inkubace do vytvoření krust, tj. zhruba 7 dní. Onemocnění se vyskytuje převážně u dětí. Inkubační doba je 10 až 21 dnů. Po prodělání nákazy VZV doživotně přetrvává v latentním stavu v senzitivních gangliích mozkových a míšních nervů. Za určitých podmínek může dojít k manifestaci této latentní infekce a objeví se pásový opar čili herpes zoster (viz heslo).

Onemocnění varicelou začíná výsevem charakteristické vyrážky, někdy předchází krátké prodromální stadium s malátností, bolestmi hlavy a zvýšenou teplotou. Varicelózní eflorescence jsou nejen na kůži, ale i ve vlasaté části hlavy a na sliznicích. Svědivý exantém se objevuje ve vlnách několik dní po sobě, takže lze na kůži pozorovat vedle sebe různá stadia – od makul přes papuly, vezikuly, pustuly až po krusty. U dospělých je často horečka, výsev eflorescencí bývá mohutnější než u dětí a komplikace běžnější. Nejzávažnější je primární intersticiální pneumonie s nebezpečím přechodu do plicní fibrózy, která kauzálně neléčena může vést k fatální respirační insuficienci. U dětí občas vídáme impetiginizaci varicelózních eflorescencí. Závažnou komplikací je encefalitida s převážným postižením mozečku charakterizovaná titubacemi, třesy a poruchou koordinace pohybů. Je autoimunitního charakteru a tedy neovlivnitelná virostatiky. U imunodeficientních osob je nebezpečí diseminované formy onemocnění s 5 až 10% úmrtností. Infekce v časném stadiu těhotenství může vést ke kongenitálním malformacím (syndrom kongenitální varicely s vývojovými vadami končetin, očí, mozku a jizevnatými změnami na kůži). Onemocnění těhotné není důvodem k interrupci, ale doporučuje se ultrasonografické sledování vývoje plodu. Při onemocnění matky před porodem se virus transplacentárně může přenést na plod, který se buď narodí s neonatální varicelou, nebo se vyrážka objeví v prvních 10 dnech po porodu. Závažnost postižení novorozence závisí na době, kdy matka onemocněla. Pokud je to alespoň 5 dní před porodem, je zpravidla onemocnění novorozence mitigováno mateřskými protilátkami a proběhne lehce, naopak onemocní-li matka krátce před porodem, může být onemocnění novorozence závažné. Diagnóza vychází z typického klinického nálezu. V případě nejasnosti je možné sérologické ověření nebo izolace viru z puchýřků.

U lehkého průběhu je terapie pouze symptomatická lokální a celková v domácí izolaci. U těžšího průběhu či u imunodeficientních osob je nutné včas zvážit vhodnost hospitalizace s možností parenterální aplikace virostatik. Aciklovir se podává co nejdříve dospělým v dávce 800 mg (dětem 20 mg/kg hmotnosti) 5x denně s noční 8hodinovou pauzou po dobu 5 až 7 dnů. Varicelózní cerebelitida se léčí klidem, při těžším průběhu kortikoidy v imunosupresivní dávce po dobu několika dní.

Novorozenci matek, které onemocněly v době kolem porodu, se pasivně imunizují podáním hyperimunního globulinu (Varitec). Podobně i imunodeficientním osobám či těhotným, které dosud varicelu neměly, při styku s nákazou můžeme podat specifický globulin do 4. dne inkubace. Buď onemocnění zabrání, nebo po prodloužení inkubační doby bude mít onemocnění mírnější průběh. K dispozici je očkovací látka (živá oslabená vakcína Varilrix), kterou je možno použít k vakcinaci především vybraných skupin pacientů (např. dětští onkologičtí pacienti). Varicela podléhá hlášení.

Marie Staňková, Vilma Marešová, Jiří Vaništa
Převzato z
Repetitorium infekčních nemocí. Praha: Triton 2008.
http://www.tridistri.cz

Autor: Redakce

Design and code by webmaster