Detail hesla - Vzteklina

VzteklinaSlovníková definice
Kosmopolitní smrtelná zoonóza, kde etiologickým agens je neurotropní Lyssa virus z čeledi Rhabdoviridae.

Plná definice
Je přítomen ve slinách vzteklých zvířat. Rezervoárová zvířata jsou v jednotlivých světadílech odlišná. V Evropě je dominantní liška, od ní se nakazí další divoce žijící zvěř, chovná zvířata a také kočky a psi. Ve Střední a Jižní Americe přenášejí virus i krev sající netopýři (vampíři). V posledních letech bylo prokázáno několik variant viru vztekliny u hmyzožravých netopýrů v Evropě včetně ČR a v Severní Americe. Po zavedení povinného očkování psů došlo k výraznému snížení výskytu tzv. městské vztekliny. Orální vakcinace lišek v ČR od roku 1989 vedla postupně k významnému poklesu výskytu a následně k eradikaci onemocnění vzteklinou u lišek. Člověk se nakazí při pokousání či poškrábání nebo následné kontaminaci poraněné kůže slinami nemocného zvířete. V ČR v posledních desetiletích u našich občanů onemocnění vzteklinou nebylo diagnostikováno.

Inkubační doba závisí na rozsahu a lokalizaci poranění. Má široké rozmezí od 1 týdne do 1 roku a obvykle je 1 až 2 měsíce. První příznaky jsou necharakteristické: parestézie v oblasti zranění, bolesti hlavy, spavost, po 2 až 4 dnech se objevují příznaky z postižení nervového systému charakterizované psychomotorickým neklidem, bolestivými záchvaty křečí polykacího svalstva při pohledu na vodu nebo při zvuku tekoucí vody (hydrofobie), halucinacemi a nadměrným sliněním. Tyto stavy jsou přechodné a v mezidobí je nemocný při plném vědomí a obává se o svůj život. Posléze dochází k hypertermii a smrt většinou nastává asfyxií v důsledku obrny dýchacích svalů nebo v generalizovaném záchvatu křečí. K ověření nemoci dojde zpravidla až post mortem z histologického vyšetření mozku.

Terapie není známa. Aby se zabránilo smrtelnému průběhu vztekliny, je nutná profylaxe. Po poranění zvířetem je nutno co nejdříve vymýt ránu mýdlovým roztokem, následně vodou a dezinfikovat. Větší rána se neuzavírá šitím. Zkontrolovat očkování proti tetanu, event. provést přeočkování. Dále je nutné pokud možno zajistit zvíře, které způsobilo zranění a provést jeho veterinární vyšetření. U neznámého zvířete je nutné se informovat o epizootické situaci v oblasti, kde došlo k poranění. V případě, že je zvíře neznámé nebo podezřelé ze vztekliny, je nutné poslat postiženého do antirabického centra při infekčním oddělení, kde je provedena příslušná antirabická profylaxe (sérum nebo hyperimunní globulin a následná vakcinace), kterou je třeba zahájit co nejdříve, nejlépe do 48 hodin po poranění.

Je možná i preexpoziční vakcinace u osob ve zvýšeném riziku (veterináři, lidé, kteří vyjíždějí do oblastí, kde je vzteklina častá apod.). Je povinností hlášení všech případů poranění zvířetem podezřelým ze vztekliny.

Marie Staňková, Vilma Marešová, Jiří Vaništa
Převzato z
Repetitorium infekčních nemocí. Praha: Triton 2008.
http://www.tridistri.cz

Autor: Redakce

Design and code by webmaster