Detail hesla - Zarděnky

ZarděnkySlovníková definice
Lehké exantémové onemocnění, jehož původcem je Rubivirus z čeledi Togaviridae. Virus je vysoce teratogenní.

Plná definice
Nákaza se šíří vzdušnou cestou. Zdrojem nákazy je člověk, který vylučuje virus již v druhé polovině inkubační doby a až 7 dnů po vzniku vyrážky. Po 12 až 23 denní inkubaci a lehkém kataru horních dýchacích cest (je častější u dospělých) se na obličeji objeví nesplývající drobně skvrnitá vyrážka. Během tří dnů se rozšíří na trup a proximální části končetin. Vznik vyrážky předchází zduření šíjových, retroaurikulárních a týlních uzlin. V krevním obraze bývá leukopenie a plazmocytóza. Z komplikací jsou nejčastější artralgie vyskytující se zejména u mladých žen. Při onemocnění těhotné v 1. trimestru gravidity virus prochází placentou a působí u plodu vrozené vady – zarděnková embryopatie. Klasickým projevem jsou vrozená vada srdce, oka (katarakta, mikroftalmus) a snížení sluchu. Toto poškození plodu se označuje jako Greggův syndrom. Vedle vrozených vad dochází i k poškození dalších tkání, které se projeví hepatosplenomegalií, žloutenkou, meningoencefalitidou, retinitidou a trombopenickou purpurou. Souhrnně se poškození plodu virem zarděnek označuje jako vrozené zarděnky či kongenitální zarděnkový syndrom. K poškození plodu dochází pouze u neimunní ženy, která zarděnkami dosud neonemocněla, nebyla proti nim očkována a nemá v séru zarděnkové protilátky. Při nákaze matky v 1. měsíci těhotenství bývá zjevně poškozeno až 50 % novorozenců, ve 2. měsíci 25 %, ve 3. měsíci 10 % a ve 4. měsíci méně než 5 % novorozenců. Řada nákaz zarděnkovým virem proběhne inaparentně, ale i inaparentní nákaza může poškodit plod.

Klinicky nelze zarděnky s určitostí rozpoznat. Odlišit je třeba spálu, spalničky, 6. exantémovou nemoc, rubeoliformní vyrážku u enterovirózy či adenovirózy a alergický exantém. Diagnózu potvrdí sérologické vyšetření. Provádí se test ELISA stanovující protilátky třídy IgM a IgG, případně doplněný aviditní analýzou zarděnkových IgG protilátek. Vyšetření se provádí vždy, když onemocní nebo se dostane do styku se zarděnkami těhotná, a to i tehdy, byla-li proti zarděnkám očkována. Povinnost zajistit odběr krve na sérologické vyšetření má lékař, který první u ženy zjistí ohrožení těhotenství zarděnkami. Je-li sérologicky potvrzená infekce v prvních měsících těhotenství, zvažuje se jeho přerušení. Léčba zarděnek je symptomatická. Nemocný se izoluje doma. Získané i vrozené zarděnky podléhají hlášení.

K pravidelnému očkování proti zarděnkám slouží trivakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Mimo to se doporučuje očkovat zarděnkovou monovakcínou neimunní ženy fertilního věku, zejména pak ty, které pracují v dětských kolektivech. Kontraindikací očkování jsou imunodeficience a těhotenství. Žena nemá během 3 měsíců po očkování otěhotnět, ale náhodná aplikace vakcíny během těhotenství není důvodem k úvaze o jeho přerušení.

Marie Staňková, Vilma Marešová, Jiří Vaništa
Převzato z
Repetitorium infekčních nemocí. Praha: Triton 2008.
http://www.tridistri.cz

Autor: Redakce

Design and code by webmaster