Detail hesla - Záškrt

ZáškrtSlovníková definice
Infekce vyvolaná toxin tvořícími kmeny grampozitivní bakterie Corynebacterium diphteriae. Toxin vyvolá lokální nekrózu, proniká do krve a vede k poškození vláken periferních nervů i svalových vláken myokardu.

Plná definice
V ČR se záškrt díky řádné proočkovanosti populace vyskytuje sporadicky, ale nelze vyloučit zavlečení jednotlivých případů. Rozšíření brání dobrá kolektivní imunita. Zdrojem nákazy je nemocný nebo asymptomatický nosič, který vylučuje bakterie především nazofaryngeálním sekretem. Děti jsou vnímavé od 3 až 6 měsíců, kdy se ztrácí pasivní imunita. Záškrt se může vyskytnout nejen u dětí, ale i u mládeže a dospělých osob. K významnému zvýšení výskytu záškrtu došlo v posledních letech v Rusku a v některých zemích bývalého Sovětského svazu.

Inkubační doba je 1až 7 dní. Jedná se o akutní onemocnění tonzil, faryngu, laryngu, nosní sliznice a vzácně kůže, spojivek či genitálií. Charakteristické jsou šedobělavé povlaky pevně lpějící ke spodině, často obklopené zánětlivým lemem. Onemocnění nejčastěji probíhá pod obrazem faryngitidy a tonzilitidy. Pokud pablány přesahují z mandlí na patro a je vysoká horečka, hovoříme o maligní diftérii. Klinický obraz je doplněn parézou měkkého patra a mohutným zvětšením krčních uzlin. Nejzávažnější formou je postižení laryngu – difterický krup, který může vést k akutnímu udušení během několika hodin. Působením toxinu mohou vzniknout časné nebo pozdní reverzibilní chabé parézy či závažné postižení myokardu (toxická myokarditida). Pokud nemocný přežije, je prognóza dobrá, parézy i změny na srdci se pozvolna upravují. U neléčených pacientů je 10% úmrtnost, při maligní diftérii a krupu až 50%. U očkovaných osob nedochází k těžkým formám, je však možné nosičství.

Pacient s podezřením na záškrt má být ihned hospitalizován na infekčním oddělení. Včasná aplikace hyperimunního globulinu a antibiotik je nutností. Důležité je zajistit vyšetření kontaktů (výtěr z hrdla a nosu, prověřit očkování, event. podat chemoprofylakticky penicilin či makrolid). Vedle pravidelného očkování dětí se osobám starším 50 let při odjezdu do míst s vysokým výskytem nákazy doporučuje jednorázové přeočkování vakcínou určenou pro dospělé. Imunita po očkování přetrvává asi 10 let. U asymptomatických osob s pozitivní krční kultivací na C. diphteriae (nosič) je nutné zjistit, zda se jedná o toxický kmen. V případě pozitivního nálezu je nutná domácí izolace s přeléčením 7denní kůrou makrolidem. Po skončení léčby znovu odebereme vzorky na kultivaci. Nákaza podléhá hlášení.

Marie Staňková, Vilma Marešová, Jiří Vaništa
Převzato z
Repetitorium infekčních nemocí. Praha: Triton 2008.
http://www.tridistri.cz

Autor: Redakce

Design and code by webmaster