Detail hesla - Syndrom Sotosův

Syndrom SotosůvSlovníková definice
Vzácně se vyskytující forma gigantismu. Je přítomná větší hmotnost i délka plodu po narození a/nebo postnatální somatický gigantismus, abnormálně velké ruce a nohy, makrokranie, cerebrální porucha s opožděným psychomotorickým vývojem. Dále pozorujeme oči v antimongoloidním postavení, hypertelorismus, vysoké čelo, progenie, urychlené zrání kostí a zubů. Často bývá vrozená srdeční vada. Byl pozorován sporadický výskyt i dominantní, resp. recesivní forma dědičnosti. Juan Fernandez Sotos (1927, Columbus), španělsko-americký pediatr. Je autorem publikace „Cerebral gigantism“, Chicago, 1977.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster