Detail hesla - Syndrom Sydenhamův

Syndrom SydenhamůvSlovníková definice
Postinfekční autoimunitní neuropsychiatrická porucha. Vzniká častěji u děvčat hlavně ve věku 5 až 15 let (může se vyskytovat i v pozdějším věku nebo v souvislosti s těhotenstvím – chorea gravidarum) v návaznosti na infekci β-hemolytickým streptokokem skup. A, kdy dochází ke zkřížené autoimunitní reakci proti antigenům nervových buněk bazálních ganglií. V minulosti byla chorea častou součástí revmatické horečky, od příchodu éry antibiotik je výskyt výjimečný. Jsou přítomné generalizované hyperkineticko-hypotonické hybné poruchy. Na začátku pozorujeme poruchy pozornosti, předrážděnost nebo apatii. Postupně se rozvine generalizovaná chorea hlavně v obličej a na akrech končetin. Terapie spočívá ve využití ATB, kortikoidů a valproátu (tlumení choreatické dyskineze). Thomas Sydenham (10. 9. 1624, Wynford Eagle – 29. 12. 1689, Londýn), anglický lékař. Je považován za zakladatele klinické medicíny a epidemiologie. Položil základy současné nozologie, vycházel z podrobného pozorování pacientů a z precizního popisu jejich potíži. Příznaky shlukoval do syndromů, které rozděloval na patognomické a idiosynkratické. Bývá nazýván jako „otec anglické medicíny“ nebo „anglický Hippokrates“. V průběhu studia medicíny na University of Oxford se zúčastnil protikrálovského povstání na straně O. Cromwella. Byl autorem řady významných publikací jako „Methodus curandi regres“, Amsterdam, 1666 (zásadní text věnující se epidemiologii); „Observationes medicae circa morborum acutorum historiam et curationem“, 1676 a „Integri processus in morbis fere omnibus curandis“ (posmrtně vydaná verze „Processus integrit“ – základní příručka anglických lékařů používaná více než století). Působil v Londýně, kde měl vysoce úspěšnou praxi. Popsal ledvinné kameny, dnu, spalničky, spálu, hysterii a choreu. Jako první zavedl do praxe používaní opia, železa při anémií a chininu při malárií.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster