Detail hesla - Syndrom spánkové apnoe

Syndrom spánkové apnoeSlovníková definice
Periodická zástava dýchání, chrápání, probouzení se v noci a hypoxémie. Příčina poruchy není zcela jasná. Předpokládáme snížené popudy k dýchání a ochabnutí orofaryngeálního svalstva s obstrukcí orofaryngu. Rozeznáváme tři typy spánkové apnoe. Obstrukční s poruchou oronazálního proudění vzduchu při zachování pohyblivosti bránice, centrální s poruchou brániční a interkostální motility a smíšenou, kdy období obstrukční apnoe střídá apnoe centrální. Pacienty obtěžuje spavost během dne, snížená pracovní výkonnost. Spánek je provázen chrápáním, přerušovaným dýcháním a abnormální motorickou aktivitou. Mohou se objevit změny osobnosti, intelektových a sexuálních funkcích. V pokročilejší fázi se objevují kardiovaskulární poruchy. Jde převážně o onemocnění obézních mužů. Provádí se polysomnografické monitorování, kde nacházíme záznam apnoických epizod. Sledujeme EKG, okulogram, exkurze hrudníku a kyslíkovou saturaci. Apnoe trvá déle jak l0 sekund, vyskytuje se během spánku nejméně l0krát za hodinu během non-REM spánku. U obézních pacientů je žádoucí snížení hmotnosti, podávají se antidepresiva, provádí se oxygenoterapie ke zlepšení kyslíkové saturace. Může se použít i kontinuální přetlakové dýchání v horních cestách dýchacích.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster