Detail hesla - Silikóza plic

Silikóza plicSlovníková definice
Následek mnohaleté inhalace prachu, který obsahuje volný oxid křemičitý. Patří mezi nejzávažnější ložiskové kolagenní fibrózy. K expozici dochází při práci v rudných a kamenouhelných dolech, lomech, může postihnout kameníky a tuneláře, cídiče kovových odlitků. Volný oxid křemičitý působí na alveolární makrofágy a polymorfonukleáry, které uvolňují při fagocytóze kyslíkové radikály a růstové faktory vedoucí k proliferaci fibroblastů.. Při reparaci tkáně dojde ke vzniku fibrózy. Diagnostika vychází z anamnezy profesionální expozice prachu. Dále z hodnocení RTG obrazu typického pro silikózu – mnohočetná splývající ložiska, skořápkovité kalcifikace v lymfatických uzlinách. Subjektivní obtíže jako kašel či dušnost se objevují až při pokročilejším postižení plic. Při funkčním hodnocení se objevuje restriktivní porucha ventilace se sníženou plicní difůzí a postupně známky respirační nedostatečnosti. K přesné diagnostice slouží plicní biopsie. V bronchoalveolární lavážní tekutině je možné zjistit volné nebo fagocytované anorganické částice. Při vzniku plicní hypertenze dochází i k oběhové dekompenzaci – dekompenzované cor pulmonale. Léčba je symptomatická. I po eliminaci expozice však dochází k další progresi onemocnění.Autor: Redakce


Doporučená literatura z nakladatelství Triton:

nakladatelství Triton
Pneumologie


Design and code by webmaster