Detail hesla - Amblyopie

AmblyopieSlovníková definice
Snížení zrakové ostrosti při optimálním vykorigování bez viditelných známek nemoci. Je důsledkem abnormálního vývoje vidění v důsledku nepřítomnosti nebo aktivní suprese zrakového vjemu postiženého oka. Je většinou jednostranná a postihuje přibližně každé 50. dítě.

Plná definice
Kongenitální amblyopie je vyvolána organickou lézí optického systému. Je neléčitelná.

Amblyopie ze zástavy vývoje
vzniká do 4. roku věku. Příčinou je strabismus, ametropie či anizometropie.

Amblyopie z vyřazení z funkce vzniká po dokončení vývoje. Příčinou je katarakta, okluze atd.
Amblyopie je komplexní porucha, při níž je postiženo především centrální vidění. Zraková ostrost je horší pro celá slova než pro jednotlivá písmena.

Pleoptika
je výcvik vidění tupozrakého oka vyloučením lepšího oka z vidění okluzí. Lepší oko zakrýváme náplastí, okluzorem na brýlích, kontaktní čočkou nebo oko hendicapujeme cykloplegií atropinem. Začínáme celodenní okluzí. Protože hrozí vyvolání amblyopie lepšího oka okluzí, musí být dítě podle věku znovu za 1–4 týdny vyšetřeno. Čím je dítě starší, tím pomalejší je obnova zrakových funkcí a tím více klesá pravděpodobnost úplné restituce. Do 5 let věku je obvyklý úspěch, nad 10 let věku není naděje. Míra úspěchu mezi 5. a 9. rokem je individuálně variabilní. Z celodenní okluze přecházíme dle vývoje na částečnou a dobu postupně zkracujeme. V poslední době převládá názor, že okluze na dobu delší než 5 hodin denně nepřináší přídavný efekt. Naprosto nezbytná je dokonalá korekce případné refrakční vady. Dříve používané rotační stimulátory (CAM) považuje moderní strabologie za obsolentní a v rozvinutých zemích se nepoužívají. Obecně příznivě je hodnoceno používání videoher jako stimulačního prostředku, který děti dobře přijímají.

Ortoptika
je cvičení binokulárních funkcí na speciálních přístrojích (stereoskop, troposkop).
Rostoucí význam má při terapii amblyopie refrakční chirurgie přidružených refrakčních vad.

Převzato z
Josef Hycl, Lucie Trybučková. Atlas oftalmologie. Praha: Triton 2008.
www.tridistri.cz

Autor: Redakce

Design and code by webmaster