Detail hesla - Zraková ostrost

Zraková ostrostSlovníková definice
Je dána rozlišovací schopností oka a jeho refrakčním stavem.

Plná definice
Zrakovou ostrost do dálky vyšetřujeme na optotypech, což jsou standardizované obrazce umístěné ve standardizované vzdálenosti. Optotypy jsou obvykle konstruovány pro vzdálenost 5 nebo 6 metrů. U nás se nejvíce používají tzv. Snellenovy optotypy. Stále více se ale prosazují logaritmické optotypy. U každého řádku Snellenových optotypů je číslo, které určuje, z jaké vzdálenosti by měla osoba s normálním viděním tento řádek přečíst. Zrakovou ostrost do dálky zapisujeme jako zlomek, kde v čitateli je vzdálenost, ze které pacient četl, a ve jmenovateli je číslo nejmenšího řádku optotypů, který z této vzdálenosti dokázal přečíst. Normální zraková ostrost je 6/6 (ze 6 metrů pacient přečte řádek, který by ze 6 metrů měl přečíst), což představuje schopnost rozlišit detaily vzdálené jednu obloukovou minutu. Určujeme vždy nejprve zrakovou ostrost bez brýlí (naturální vizus) a poté s brýlemi (korigovaný vizus).

V některých zemích se vyjadřuje zraková ostrost v decimálních jednotkách či ve zlomcích, jejichž základem je délková míra stopa. Klasické tištěné optotypy jsou stále více nahrazovány optotypy projekčními nebo optotypy na bázi LCD monitorů.

Zraková ostrost do blízka se stanovuje na čtecí vzdálenost 40 centimetrů na dobře osvětlených optotypech do blízka. U každého odstavce písma je číslo, které určuje zrakovou ostrost do blízka. Nejčastěji se používají Jaegerovy tabulky. Obvyklý zápis pro normální vidění do blízka pak vypadá: J.č. = 1. Optotypy do blízka nejsou mezinárodně ani národně zcela standardizovány, a tak lze srovnávat jen vyšetření prováděná na obdobných optotypech.

Převzato z
Josef Hycl, Lucie Trybučková. Atlas oftalmologie. Praha: Triton 2008.
www.tridistri.cz

Autor: Redakce

Design and code by webmaster