Detail hesla - Popáleniny

PopáleninySlovníková definice
Termické poškození kůže a sliznic, které závisí na teplotě a době působení. Vzniká působením horkých těles, tekutin a plynů, plamenem, elektrickým proudem, zářením i mechanickým třením. Podle závažnosti dělíme poškození do 4 stupňů. Combustio erythematosa (1. stupeň) – poškozena je povrchní epidermis. Kůže je zarudlá, prosáklá a velmi bolestivá, hojení trvá několik dní. C. vesiculobullosa (2. stupeň – 2a, 2b) – poškozena je epidermis i corium, Na kůži jsou vezikuly až buly, po prasknutí vznikají eroze, hojení trvá několik dní. C. escharotica (3. stupeň) – postižena je i subcutis, nacházíme nekrózy až příškvary, kůže je nebolestivá, hojení trvá týdny až měsíce. C. carbonisatio (4. stupeň) – zuhelnatění, postiženy jsou hluboké tkáně – sval, kost. V závislosti na množství tepla rozlišujeme několik zón tkáňového poškození. V centru nacházíme zónu koagulace, která je již nevratně poškozená. Okolo ní je zóna stázy, o které rozhoduje včasná terapie, nejvíce periferně se nachází zóna hyperémie. První pomoc: transport do bezpečí, chladit studenou vodou, sterilní krytí, analgetika, intravenózně tekutiny. Léčba se odehrává v závislosti na rozsahu ambulantně nebo v popáleninovém centrum.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster