Detail hesla - CADASIL

CADASILSlovníková definice
Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy. Nejčastější typ familiárních forem CMP. Důvodem je mutace genu Notch 3 na chromozomu 19. Klinicky pozorujeme migrenózní bolesti hlavy, mohou být přítomné tranzitorní ischemické ataky nebo subkortikální infarkty spolu s postižením bílé hmoty mozku. Symptomy se projevují obvykle mezi 40. až 50. rokem života.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster