Detail hesla - Hyperekplexie

HyperekplexieSlovníková definice
Onemocnění autozomálně dominantně dědičné projevující se generalizovanou ztuhlostí a úlekovou reakcí na neočekávané stimuly.

Plná definice
Klinické projevy

Hyperekplexie, nebo „choroba s úlekovými reakcemi“, byla poprvé publikována asi v roce 1958.

Pro diagnostiku jsou nutné tři hlavní symptomy.

Prvním je generalizovaná ztuhlost hned po narození, která se upravuje během prvních let života, ztuhlost se zhoršuje při manipulaci a mizí během spánku.

Druhým rysem je výrazná úleková reakce na neočekávané stimuly (zvláště sluchové) od narození, které u starších dětí způsobují časté pády.

Třetím symptomem jsou krátká období generalizované ztuhlosti (během nichž jsou nemožné volní pohyby) následující po úlekové reakci.

Mohou se objevit další symptomy, zvláště periodické pohyby končetin během spánku a hypnagogické myoklonie. Další symptomy jsou ingvinální, umbilikální a epigastrické hernie, vrozená dysplazie kyčlí a epilepsie.

Psychomotorický vývoj je obvykle normální.

Spektroskopie mozku prokáže frontální neuronální dysfunkci.

Metabolické odchylky

Mutace v genu pro glycinový receptor postihuje řadu inhibičních neurotransmitérových funkcí glycinu. Většina pacientů má poruchu v a 1-podjednotce glycinového receptoru.

V kohortě 22 pacientů bez mutace v genu kódující a 1-podjednotku byl nalezen složený heterozygot s missense mutací a se sestřihovou mutací v genu kódujícím b -podjednotku glycinového receptoru.

Genetika

Hyperekplexie má u většiny pacientů ve většině rodokmenů autozomálně dominantní dědičnost s téměř kompletní penetrancí a variabilní expresí.

Gen pro a 1-podjednotku glycinového receptoru je lokalizován na chromozomu 5q33.

Byla identifikována řada mutací, většina z nich jsou bodové mutace.

Diagnostické testy

Diagnostika je založena na odpovědi na léčbu.

Benzodiazepin klonazepam snižuje frekvenci a velikost úlekových reakcí a snižuje frekvenci pádů. Tento lék se váže na benzodiazepinové místo GABAA receptoru.

Léčba a prognóza

Ztuhlost se snižuje během prvního roku života, ale velké úlekové reakce přetrvávají. Klonazepam signifikantně snižuje frekvenci a velikost úlekových reakcí, ale má menší vliv na ztuhlost. Mechanismus pozitivního účinku klonazepamu není znám.


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster