Detail hesla - Deficit fosfomanóza izomerázy

Deficit fosfomanóza izomerázySlovníková definice
Onemocnění projevující se jaterním a střevním onemocněním bez zřejmé dysmorfie a jen s (nebo bez) mírným neurologickým postižením.

Plná definice
Klinické projevy

Tři skupiny nezávisle publikovaly tuto CDG poprvé v roce 1998. Bylo popsáno 20 pacientů.

Symptomy začínají ve věku mezi 1 a 11 měsíci. Jeden pacient měl opakované zvracení a jaterní onemocnění, které vymizelo po zahájení pevné stravy ve věku tří měsíců. Byl popsán zdravý dospělý, který měl v dětství přechodné problémy s krmením. U jiných pacientů symptomy přetrvávaly a tvořily je různé kombinace opakovaného zvracení, bolestí břicha, enteropatie se ztrátou proteinů, opakovaných trombóz, gastrointestinálního krvácení, jaterního onemocnění a symptomů (hyperinzulinemické nebo normoinzulinemické) hypoglykémie. V roce 1985 byli publikováni čtyři kojenci z Quebeku s podobným syndromem, u nichž bylo zpětně zjištěno, že mají pravděpodobně stejné onemocnění.

Metabolické odchylky

Fosfomanóza izomeráza (PMI) katalyzuje první krok v syntéze GDP-manózy, zejména přeměny fruktóza-6-fosfátu na manóza-6-fosfát. Proto jsou biochemické odchylky v krvi neodlišitelné od odchylek zjišťovaných u deficitu PMM2. Protože substrát PMI, fruktóza-6-fosfát, je účinně metabolizován v glykolýze, nehromadí se intracelulárně.

Genetika

Dědičnost deficitu PMI je autozomálně recesivní. Gen byl lokalizovaný na chromozomu 15q22. Byla identifikována řada mutací. Prenatální diagnostika je možná pouze tehdy, je-li známa molekulární odchylka u probanda.

Diagnostické testy

Izoelektrická fokuzace sérového transferinu prokáže typ posunu 1.

Diagnóza je potvrzena nálezem snížené aktivity PMI v leukocytech nebo fibroblastech a/nebo mutacemi v příslušném genu.

Léčba a prognóza

Deficit PMI je nejvděčnější CDG pro diagnostiku, neboť je to dosud jediný typ, který může být účinně léčen. Léčebnou látkou je manóza. Hexokinázy katalyzují fosforylaci manózy na manóza-6-fosfát, čímž se porucha přemostí. Používá se dávka 1 g manózy/kg váhy/den p.o. (rozděleně v pěti dávkách). Klinické symptomy obvykle rychle vymizí, ale trvá řadu měsíců, než se významně zlepší profil transferinu při izoelektrické fokuzaci. Přesto řada pacientů s prokázaným deficitem zemřela, včetně jednoho, který byl léčen manózou.


Autor: Redakce


Literatura:
Fernandes, J., Saudubray, J.M., Berghe, G., Walter, J. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton 2008

Design and code by webmaster