Detail hesla - Osteomalacie

OsteomalacieSlovníková definice
Porucha osteoidu s důsledkem nedostatečné mineralizace kosti.

Plná definice

Etiologie

Nedostatečnost vitaminu D s nízkými hladinami metabolitu 25-OH vitaminu D (25-OHD) v séru spolu s deficitem kalcia zrychluje úbytek kortikální kosti a vede k osteopenii. Při extrémně nízkých hladinách 25-OHD je skelet ohrožen osteomalacií. Míra prořídnutí kosti závisí na stupni průvodní hyperparatyreózy, kterou lze bezpečně zaznamenat při koncentraci 25-OHD kolem 12 ng/ml. Kromě nutriční nedostatečnosti mohou vést k rozvoji osteomalacie stavy spojené s malabsorpcí (gastrektomie, zánětlivá střevní onemocnění) a s poruchou metabolizace vitaminu D na aktivní 1,25(OH)2 vitamin D (chronické jaterní a ledvinové onemocnění, defekt proximálního tubulu, chronická metabolická acidóza). Osteomalacie může také souviset s podáváním některých léků (fenobarbital, vysoké dávky etidronátu nebo fluoridu). Typickým příznakem osteomalacie je spontánní, ale především poklepová bolestivost dlouhých kostí. Při rtg vyšetření jsou kromě prořídnutí skeletu patrné typické Looserovy zóny. Samostatnou jednotkou je onkogenní osteomalacie komplikující nejčastěji tumory mesenchymálních tkání s typickým histomorfometrickým obrazem (přítomnost obrovských mnohojaderných buněk a dilatovaných cév).

Z praktického hlediska je vysoce závažná forma osteomalacie součástí renální osteopatie (osteitis fibrosa cystica). Vyvíjí se u hemodialyzovaných pacientů s chronickým selháváním ledvin v důsledku nedostatečné syntézy 1,25(OH)2 vitaminu D a mimořádně závažné hyperaparatyreózy (s hladinami parathormonu přesahujícími horní hranici normy až 8x). Charakteristický je histomorfometrický obraz extrémně aktivované kostní resorpce se zmnožením osteoidu a fibrózou dřeně. Renální osteopatie je částečně také důsledkem akumulace aluminia při opakovaných hemodialýzách. Po paratyreoidektomii se v souvislosti s působením aluminia může vyvinout těžce invalidizující adynamická kostní nemoc. Léčba renální osteopatie spočívá především v podávání vysokých dávek 1,25(OH)2 vitaminu D.

Převzato z
Stárka L., ed.
Repetitorium Endokrinologie. Praha: Triton 2009
http://www.tridistri.cz

 


Autor: Redakce

Design and code by webmaster