Detail hesla - Urtikarie

UrtikarieSlovníková definice
Kožní onemocnění s otokem v kůži způsobeným vazodilatací a zvýšenou permeabilitou cév. Projevuje se pupeny na různých částech těla. Průvodním znakem kopřivkových pupenů je svědění. Urtika může být akutní nebo chronická (déle než 1 měsíc).

Plná definice
Etiologie

Často není asociovaná s alergií.

Typy urtikarií

  • Alergická: léky (zejména podané parenterálně), potraviny, infekce (mikrobi i paraziti), hmyz, vakcíny, séra aj.
  • Autoimunitní (asociace s vaskulitidou).
  • Neimunologicky podmíněná (pseudoalergie, anafylaktoidní).
  • Fyzikální (tlak, chlad, teplo aj.).
  • Cholinergní (po námaze, spontánně mizící).
  • Kontaktní (latex, aeroalergeny aj.).
  • Idiopatická (v 50 % až 75 % případů).

Příčinou může být i zánětlivý fokus, některá interní onemocnění, příp. i zhoubné tumory. Velmi často se příčinu nepodaří odhalit.

Patofyziologie

Reakce může být důsledkem imunologické reakce závislé na IgE. Ta následně spustí degranulaci mastocytů a umožní mediátorům uplatnit kaskádu reakcí manifestujících se urtikou nebo přímou aktivací mastocytů či přímou histaminoliberací (tzv. anafylaktoidní reakce – nejsou na IgE závislé). Klíčovými buňkami jsou žírné buňky a důležitý mediátor je histamin.

Diagnostika
Nejdůležitější je anamnestický rozbor!
In vitro: vyšetření autoprotilátek (ANA, ENA, dsDNA, ANCA, RF), CRP, KO.
U chladové urtiky vyšetřit kryoglobuliny. Vyšetřit funkci štítné žlázy, pátrat po infekční příčině.
Eliminační diety mohou být úspěšné jen při důvodné suspekci na vyvolávající příčinu.
Kožní testy: Užitek je velmi malý.
Biopsie kůže při atypických rysech (diferenciálně diagnostické rozpaky).

Terapie

Úspěšnost léčby závisí na příčině, pokud se zjistí. Jinak je léčba symptomatická.
Idiopatická urtika může zmizet i spontánně, a to brzy nebo do 1–2 let.
Antihistaminika (např. cetirizin, levocetirizin, loratadin, desloratadin).
Antileukotrieny (montelukast či zafirlukast mohou být někdy velmi úspěšné).
Kortikosteroidy, jde-li o generalizovanou akutní formu, zpravidla jen v nárazu. U chronické formy nejsou vhodné pro nežádoucí účinky.
Cyproheptadin (lze zkusit u chladové urtiky).

Ostatní medikace
Někdy mohou být přínosná nesteroidní antirevmatika, antimalarika (u vaskulitid), H2 blokátory nebo blokátory kalciových kanálů. Terapeutický efekt však není výrazný.
U chronické urtiky je vhodné zařazovat zvolenou terapii intervalově, nikoli zcela kontinuálně (ve snaze odhalit možnou remisi).

Autor: Redakce


Literatura:
Čáp P., Průcha M.: Alergologie v kostce, Triton, 2006

Design and code by webmaster