Detail hesla - Fenomén Raynaudův

Fenomén RaynaudůvSlovníková definice
Cévní postižení řadící se mezi vazospastické poruchy.

Plná definice
Etiologie a patogeneze

Jako primární Raynaudův fenomén (Raynaudova choroba, primární či idiopatická Raynaudova choroba) je označován stav, kdy je příčina onemocnění neznámá. Diagnózu učiníme per exclusionem, když neprokážeme příčiny vedoucí k formě sekundární (sekundární Raynaudův fenomén). Mezi příčiny sekundární formy patří chronická ischemická choroba končetin, arteriitida, kolagenózy (sklerodermie, systémový lupus erythematodes, revmatoidní artritida), práce s vibrujícími nástroji (sbíječka, psaní na stroji, hra na klávesové nástroje), intoxikace (olovo, arsen, ergotamin), thoracic outlet syndrome, omrzliny, primární plicní hypertenze, kryoglobulinémie.

Klinický obraz a diagnostika

Onemocnění je charakterizováno spasmy prstových tepen, které jsou vyvolány chladem či emocionálním napětím. Typicky při tom dochází ke zbělení prstů, k cyanóze s následnou reaktivní hyperémií. Jak ischemická fáze, tak i hyperemické období bývají provázeny bolestí. Uvedené epizody jsou jen vzácně delší než 15 minut. Časné stadium je charakterizováno pouze funkční poruchou, později dochází i k organickým změnám vedoucím k tepenným uzávěrům a trofickým změnám. Primární forma se vyskytuje častěji u žen v mladém věku, bilaterálně a symetricky a mívá benigní průběh. Nohy jsou postiženy méně často nebo s méně vyjádřenými symptomy. Na sekundární formu máme podezření při náhlém zhoršení průběhu (vznik nekróz), vznikne-li v pozdějším věku (po padesátce), při jednostranném postižení. Raynaudův fenomén může být první známkou systémového onemocnění a může je dlouho předcházet.

Diferenciální diagnostika

Diferenciálně diagnosticky přichází v úvahu akrocyanóza (dlouhodobě studené a potivé ruce, benigní) a livedo reticularis (cyanotická, zhrubělá kůže), které nepostihuje pouze prsty, ale i jiné části končetin a trupu. Zvýrazňuje se za chladu a má také primární i sekundární formu s příčinami podobnými Raynaudovu fenoménu. Při erytromelalgii dochází k bolestivým záchvatům, bilaterálně na nohou i rukou. Jsou provázeny zarudnutím a zvýšenou kožní teplotou. Mohou být vyvolány světlem nebo polohou končetiny.

Terapie

Léčba u sekundární formy souvisí s léčbou základního onemocnění. Odstraňování potíží při primární formě je obtížné a často neúčinné. Je třeba se vyvarovat vystavení končetin chladu (teplé oblečení). Medikamentózně lze zkoušet různé typy vazodilatancií, včetně nitrátů. Sympatektomie mívá krátkodobý efekt.

M. Bulvas

Převzato z
Horký K, ed. Lékařské repetitorium. Druhé vydání. Praha : Galén 2005, s. 150.
www.galen.cz

Autor: Galén

Design and code by webmaster