Detail hesla - Antidepresiva

Fibrilace komor idiopatickáSlovníková definice
Fibrilace komor u pacientů bez známek organického srdečního onemocnění nebo jiné identifikovatelné příčiny.

Plná definice

Klin. obraz a dg.

Diagnóza IFK se stanovuje po vyloučení srdečních onemocnění, která mohou potenciálně vést k fibrilaci komor. Pacienti, kteří fibrilaci komor přežijí, mají podle některých studií během následujícího tříletého období asi 30% pravděpodobnost její recidivy, srdeční zástavy nebo synkopy. Identifikovat jedince ohrožené recidivou maligní arytmie není v současné době možné. U části jedinců po resuscitaci pro fibrilaci komor, u kterých není identifikovatelná příčina arytmie, lze zjistit abnormální EKG křivku s blokem pravého raménka Tawarova a elevacemi úseku ST ve svodech V 1 , V 2 a V 3 . Toto onemocnění je nazýváno podle autorů prvního popisu »Brugada syndrom«. Charakteristické EKG změny mohou být přítomny pouze intermitentně. Typicky provokuje jejich vznik podání antiarytmik blokujících rychlý sodíkový kanál (I Na ) – ajmalin, procainamid aj., čehož se využívá v dia­gnostice (ajmalinový test). Charakteristické změny dále podporuje podání beta-blokátoru, stimulace muskarinových receptorů, potlačuje je infúze s isoprenalinem. EKG změny typické pro Brugada syndrom je třeba odlišit od změn při »syndromu časné repolarizace«, pro který jsou rovněž typické ST elevace ve svodech z pravého prekordia. Tyto elevace se často vyskytují u zcela zdravých jedinců, jsou rovněž provokovány podáním beta-blokátoru a drážděním vagu, zatímco katecholaminy je potlačují. Od ST elevací u Brugada syndromu se odlišují tím, že jsou ve svodech V 2 –V 4 , jsou nahoru konkávní a nejsou spojeny s negativní vlnou T. Prognosticky jsou zcela bezvýznamné.

Terapie Brugada syndromu je stejná jako u idiopatické fibrilace komor – implantace automatického kardioverteru-defibrilátoru.

V. Vančura

Převzato z

Horký K, ed. Lékařské repetitorium. Druhé vydání. Praha : Galén 2005, s. 152.

www.galen.czAutor: Galén

Design and code by webmaster