Detail hesla - Flebitida

FlebitidaSlovníková definice
Zánětlivé a trombotické postižení povrchových žil. Vyskytuje se jak na dolních končetinách, tak i na končetinách horních, kde je hlavně vyvolána iatrogenně (infúze, katétry).

Plná definice

Etiologie a patogeneze

Nejčastěji vzniká ve varixech, kde je její příčinou stáza krve v rozšířené žíle spolu s poruchou antikoagulační a fibrinolytické funkce žilního endotelu.

Klin. obraz a dg.

Flebitida se projevuje zarudlým, bolestivým, horkým pruhem sledujícím průběh povrchové žíly. Bývá tuhý a zatvrdlina přetrvává dlouho po ústupu zánětlivých projevů. Otok končetiny většinou nenacházíme, pouze při nejzávažnějších tromboflebitidách, postihujících celou velkou safénu až k ústí do hlubokých žil. Tehdy bývají přítomny celkové příznaky zánětu. Při opakujících se flebitidách na různých místech (phlebitis migrans) myslíme na Buergerovu chorobu, systémová a maligní onemocnění. Mondorova choroba je vzácné onemocnění postihující žíly na hrudníku. Vznikají zde postupně chronické a velmi bolestivé infiltráty. I zde je třeba myslet na maligní onemoc­nění. Povrchová tromboflebitida dolních končetin je v těhotenství a po porodu poměrně častá. Nejčastěji se vyskytuje na lýtku u starších multipar s varixy. Je snadno diagnostikovatelná a léčitelná. Komplikace: přestup procesu na hluboký žilní systém s rizikem vzniku hluboké žilní trombózy a plicní embolizace.

Dif. dg.

Diagnostika je jednoduchá, je však někdy nutno rozhodnout u rozsáhlých tromboflebitid, zda současně nejde o postižení hlubokého žilního systému. Je třeba odlišit erythema nodosum (oválné, bolestivé, zarudlé infiltráty, zejména na přední straně bérců mladých chlapců, které nejsou vázány na průběh žil) a dále lymfangoitidu (zarudlé proužky vybíhající od hnisavého ložiska).

Terapie

Nejdůležitější je komprese končetiny elastickým obinadlem nebo kompresivní punčochou a chůze. Z léků podáváme nespecifické protizánětlivé léky jako ketofenylbutazon a kyselinu tiaprofenovou. Lokálně přikládáme studené obklady a masti s heparinem a hirudinem. Při často se opakujících tromboflebitidách povrchových žil nasazujeme antikoagulační léčbu. V případě migrující flebitidy se současně podávají kortikosteroidy a antikoagulancia, při purulentní flebitidě jsou nutná ATB. Protože nejčastěji vznikají flebitidy v oblasti varixů, je třeba bránit stagnaci krve v rozšířených žilách kompresí, popř. varikózně rozšířené žíly chirurgicky odstranit.

R. Urbanová, J. Živný

Převzato z

Horký K, ed. Lékařské repetitorium. Druhé vydání. Praha : Galén 2005, s. 156–157.

www.galen.czAutor: Galén

Design and code by webmaster