Detail hesla - Prolaps mitrální chlopně

Prolaps mitrální chlopněSlovníková definice
Abnormalita mitrální chlopně, která se při stahu levé komory vydouvá do levé síně.

Plná definice

Vyskytuje se při degenerativním onemocnění mitrální chlopně u jinak významněji nepoškozeného srdce, může však být přítomen i u ischemické nemoci srdeční, Marfanova syndromu nebo postrevmatického postižení chlopní.

Etiologie a patogeneze

Obvykle jde o myxomatózní změnu cípů mitrální chlopně, častěji zadního, který je nadbytečně zvětšený. Rozlišuje se vydouvající se a prolabující cíp. Cípy se mohou vydouvat do levé síně, ale jejich koaptace je ještě v normální pozici a nemusí být přítomna mitrální nedomykavost. Prolaps už znamená posunutí komisury do levé síně a je obvykle spojen s chlopenní nedomykavostí.

Klin. obraz a dg.

Pro diagnózu svědčí typické pozdní systolické klapnutí (mid systolic click) a pozdní systolický šelest na hrotě srdečním. Klik i šelest mohou být nalezeny i v jiných fázích systoly. Auskultační nález se může měnit v čase, při různých změnách polohy (sed, leh, postavení, Valsalvův manévr). Pro stanovení diagnózy je hlavním prostředkem echokardiografie. Ta prokazuje tuto abnormalitu až u 5 % jinak normálních zdravých mladých lidí. Na EKG mohou být přítomny necharakteristické změny repolarizace.

Prognóza

Většina nemocných je asymptomatických a má jen malou regurgitaci bez progrese, někdy si stěžují na atypické bolesti na hrudi a palpitace. Výjimečně může být regurgitace závažná, vyžadující operační výkon.

V. Rozsíval

Převzato z

Horký K, ed. Lékařské repetitorium. Druhé vydání. Praha : Galén 2005, s. 515.

www.galen.cz


Autor: Galén

Design and code by webmaster