Detail hesla - Buergerova choroba

Buergerova chorobaSlovníková definice
Zánětlivé onemocnění postihující malé a střední tepny a žíly končetin vedoucí k jejich uzávěru. Dříve časté, nyní vzácnější onemocnění, postihující hlavně muže (v poměru k ženám 9:1).

Plná definice

Etiologie a patogeneze

Z faktorů uplatňujících se při vzniku onemocnění a ovlivňujících jeho průběh je znám pouze jeden - kouření. Mechanismus jeho působení zůstává neobjasněn. Stav je charakterizován segmentálním, zá nětlivým postižením periferních tepen a žil (malého a střed­ ního kalibru) a okluzivní trombózou. Zánětlivá infiltrace postihuje všechny vrstvy cévní stěny (panangiitida) včetně trombu (mikroabscesy). Nejčastěji bývají postiženy cévy bérce, nohy, předloktí a ruky. Obvykle je postižení oboustranné.

Klin. obraz a dg.

Klinické projevy nejčastěji vycházejí z poruchy perfúze periferie končetin (klaudikace periferních svalů, ulcerace, gangrény). Onemocnění typicky postihuje mladé muže, kuřáky a předchází či provází je migrující flebitidy. Na proximálních tepnách je normální nález. Angiograficky přechází zdravá tepna náhle v tepnu postiženou (hladce zúženou či uzavřenou) a přítomny bývají tortuózní a spirálovité kolaterály. Pro diagnózu cévního zánětu je třeba pozitivní biopsie. Obvykle postupujeme tak, že u mladých jedinců (pod 40 let) se známkami postižení periferních tepen a migrující flebitidou vyloučíme aterotrombózu, eventuálně opakující se embolizaci (aneuryzma a. poplitea) a jiné vaskulitidy.

Terapie

Léčba je nespecifická a zásadní roli při ní hraje absence tabakismu. Lokální léčba, vazodilatační preparáty, prostanoidy, prevence prochlazení a poranění, protizánětlivá medikace, antiagregancia a antikoagulancia, rekonstrukční cévní operace (ojediněle), sympatektomie, hemodiluce a amputace bývají postupy, které se u nemocných aplikují s nestandardním efektem.

Prognóza

Životní prognóza je dobrá, kvalita života však může být výrazně zhoršena. Koronární, cerebrální, mezenterické a jiné tepny jsou postiženy zcela ojediněle.

M. Bulvas, T. Fučíková

Převzato z

Horký K, ed. Lékařské repetitorium. Druhé vydání. Praha : Galén 2005, s. 633.

www.galen.cz


Autor: Galén

Design and code by webmaster