Detail hesla - Koarktace aorty

Koarktace aortySlovníková definice
Vrozené zúžení aorty, prakticky vždy lokalizované distálně od odstupu a. subclavia sinistra, v místě, kde do aorty ústil ductus arteriosus. Zúžení může být ostře zařezávající, aorta však může být také zúžena v delším úseku nebo zcela přerušena. Dochází k rychlému rozvoji kolaterálního oběhu, imprese rozšířených tepen jsou zvláště dobře patrné na žebrech. Muži jsou postiženi asi 3krát častěji než ženy.


Plná definice

Etiologie a patogeneze

Etiologie není známa. Vada bývá někdy sdružena s jinými vrozenými srdečními vadami (např. bikuspidální aortální chlopní, defektem mezikomorového septa aj.) a je častým nálezem u plně vyjádřeného Turnerova syndromu. Hemodynamicky podmiňuje arteriální hypertenzi v řečišti nad zúžením. Rychle se rozvíjejí orgánové změny a ateroskleróza.

Klin. obraz a dg.

Vada obtíže nepůsobí, projevují se však příznaky orgánových poškození podmíněných hypertenzí. Dominantním objektivním příznakem je hypertenze na horní polovině těla, která může vést k akutnímu nebo chronickému selhání levého srdce, disekci aorty, mozkové hemoragii aj. Nejčastěji je však nález koarktace u dospělých náhodný.

Diagnosticky je významný rozdíl tlaků na horních a dolních končetinách, fyzikální nález hypertrofie levé komory a pozdně systolický šelest, nejlépe slyšitelný mezi lopatkami. Zobrazovací techniky (rtg, angiografie, USG, CT a MR) vadu vizualizují.

Terapie

Vada by měla být poznána a korigována již v dětství, zvláště když tlakový gradient je vyšší než 20 mm Hg. V dospělosti je (při rekoartaci) možná balonková aortoplastika se zajištěním stentem.

F. Kölbel

Převzato z

Horký K, ed. Lékařské repetitorium. Druhé vydání. Praha : Galén 2005, s. 672-673.

www.galen.cz


Autor: Galén

Design and code by webmaster