Detail hesla - Halucinace

HalucinaceSlovníková definice
Jedná se o šalebný vjem, vzniklý na chorobném podkladu, o jehož správnosti je subjekt nevývratně přesvědčen (v tiché místnosti slyší pacient hlasy svých příbuzných). Halucinace lze rozdělit na elementární (jiskry, tóny), komplexní (scény, hovor) a kombinované (poruchy vnímání současně více smyslů). Dále je rozlišujeme podle postižení jednotlivých smyslů na sluchové (často ve formě „hlasů“), zrakové, čichové, chuťové, hmatové a tělové (viscerální). Jako inadekvátní haluciance označujeme ty patologicky vzniklé vjemy, které postižený přiřazuje neodpovídajícímu čidlu, např. slyší okem. Zvláštní kategorii tvoří intrapsychické halucinace, kdy je nemocný přesvědčen, že mu jsou myšlenky vkládány do mozku, brány, nebo zveřejňovány. Jde tedy o jev na pomezí mezi poruchou vnímání a myšlení. Vyskytují se typicky u schizofrenie. Nejčastější jsou však u těchto nemocných přítomny verbální halucinace (hlasy). U deliria tremens se často vyskytují halucinace malých drobných zvířat a hmyzu – mikrozoopsie. Halucinace se vyskytují u intoxikací a psychóz.

Příbuzná hesla: Pseudohalucinace


Autor: Redakce


Doporučená literatura z nakladatelství Triton:

nakladatelství Triton
Psychiatrie - 4. vydání


Design and code by webmaster