Detail hesla - Mozaicismus

MozaicismusSlovníková definice
Nondisjunkce (neoddělení) chromozomů, které může nastat během mitózy ve vyvíjejícím se organismu. Jedinec nebo tkáň je složená alespoň ze dvou buněčných linií lišících se v genotypu nebo karyotypu, odvozen z jedné zygoty. U takového jedince se potom může manifestovat příslušný klinický syndrom (např. Downova a Turnerova syndromu), projev však může být velmi variabilní.


Autor: Redakce


Doporučená literatura z nakladatelství Triton:

nakladatelství Triton
Klinická genetika


Design and code by webmaster