Detail hesla - Paraplegie

ParaplegieSlovníková definice
Úplné ochrnutí dolní nebo horní poloviny těla.

Příbuzná hesla: Pentaplegie

Plná definice

Následkem transverzální míšní leze dochází k rozdělení míchy na tři části

a) Část míchy nad úrovní leze má zachovanou funkci
b) Část míchy v místě úrazu je zničena a v její inervační oblasti nastává periferní paréza
c) Část míchy pod úrovní úrazu je zbavena spojení s mozkem a postupně se v její inervační oblasti vyvíjí centrální spasticita míšního typu.

Rozsah postižení závisí nejen na kompletnosti leze, ale především na její výšce.

Každý míšní segment, který je míšní lézi postižen, hraje významnou roli při následné rehabilitaci, protože představuje ztrátu motorických i dalších funkcí . Především to platí u lézi od segmentu Thl výše, kdy nastává tetraplegie (čili kvadruplegie), tedy současná plegie dolních končetin, a obvykle paréza horních. Tato paréza je většinou chabá, ale v nižších segmentech již může být spastická.

Paraplegie vzniká při příčné transverzální míšní lézi od úrovně th2, kdy již nedochází k postižení horních končetin.

Leze Th2-Th5

Pacient je nezávislý. Potřebuje mechanický vozík. Může se přesouvat s oporou dvou podpažních berlích a s aparáty dolních končetin. Je zmenšený dechový objem. Může řídit automobil s úpravou ovládání na horní končetiny.

Leze Th6-Th10

Pacient je nezávislý. Potřebuje mechanický vozík. Lze nacvičit chůzy s aparáty na dolních končetinách a s použitím francouzských berlí.

Leze Th11-L3

Pacient je nezávislý. Lze nacvičit čtyřbodovou chůzi.

Leze L4-S2

Pacient je nezávislý doma i mimo dům, vozík není nutný. Chůzi lze nacvičit bez aparátů se dvěma francouzskými berlemi. Může řídit automobil s úpravou ovládání na horní končetiny.

Je zachována addukce v kyčelním kloubu, extenze kolen. Chybí funkce análního svěrače.

Leze S3-S5 – syndrom míšního konu

Izolované postižení míšního konu je vzácné. Klinicky dochází k poruše citlivosti perianogenitální oblasti a k sfinkterovým poruchám. Vzniká chabá paralýza močového měchýře i zevního svěrače se ztrátou volní mikce, obrazem močové retence a později ischuria paradoxa . Dále dochází k poruše erekce , paralýze zevního análního sfinkteru a inkontinenci stolice . Chybí anální a bulbokavernózní reflex. Na dolních končetinách chybí senzitivní či reflexologické příznaky při ilozovaném motorickém postižení. Symptomy jsou oboustranné, symetrické.

Je nutné odlišit syndrom caudae equinae , který vzniká při intraspinální lezi kaudálně od míšního konu ( od L2 kaudálně ). Nacházíme poruchu citlivosti perianogenitálně, senzitivní deficit na dolních končetinách, chabé parézy v myotomech postihující akrální svaly dolních končetin. Oproti lézi konu jsou dominující bolesti radikulárního charakteru, obvykle bilaterálně, avšak často asymetricky. Jsou také poruchy sfinkterových a sexuálních funkcí.Autor: Redakce

Design and code by webmaster