Detail hesla - Infekční mononukleóza

Infekční mononukleózaSlovníková definice
Virové onemocnění způsobující zánět faryngu, tonzil a krčních regionálních uzlin společně s jaterním postižením.

Plná definice
Epidemiologie

Postihuje především mladé jedince v pubertálním věku, tzv. kissing disease.

Inkubační doba je 30–40 dní u dospělých, u dětí 14 dní.

Symptomatologie

V klinickém obrazu vidíme z celkových příznaků pozvolný vzestup teploty, únavu, bolesti hlavy, myalgie, někdy zažívací obtíže.

Nacházíme faryngitidu, zvětšení submandibulárních, krčních, supraklavikulárních uzlin, které bývají bolestivé na pohmat, někdy vykazují změny i uzliny axilární a ingvinální. Na tonzilách, které mohou být značně zduřelé, se vytváří povlaky, které mohou přecházet z mandlí na sliznici a působit i dechové a polykací obtíže. Na patře mohou být čárkovité petechie. Obraz onemocnění doplňuje hepato- a splenomegalie. Méně často je přítomen kožní erytém, krvácivé příznaky, supraorbitální edém. Žloutenka, která doprovází jaterní lézi, je velmi mírná. Vzácně lze vidět postižení nervového systému, může jít o encefalitidu či aseptickou meningitidu. Nemocní si stěžují na bolesti hlavy, poruchy vidění

Etiopatogeneze

Nemocní nemají protilátky proti EB virům. Předpokládá se, že EBV infikuje B lymfocyty, které mají receptory pro EBV. Infikované B lymfocyty začnou proliferovat, protože jsou antigenně změněny, vyvolávají proliferaci také lymfocytů T, které dosud infikovány virem nejsou. Převážná většina lymfoidních monocytů, které nacházíme v periferní krvi, mají markery lymfocytů T. Tyto transformované lymfocyty T jsou cytotoxické pro lymfocyty B infikované EB virem. Dochází k destrukci těchto B lymfocytů. Podobný klinický syndrom (s negativním sérologickým nálezem) vyvolává cytomegalová infekce a toxoplasmóza.

Diagnostika

V krevním obrazu může být počet leukocytů zvýšen na 10–20.10 na 9/l, stoupá počet lymfoidních monocytů. Množství neutrofilů může být zvýšeno i sníženo. V době rekonvalescence můžeme najít eosinofilii. U některých nemocných je trombocytopenie, vzácně hemolytická anémie. Je pozitivní titr protilátek proti EBV. Při jaterním postižení stoupá hladina jaterních enzymů, jsou zvýšené sérové transaminázy, může být mírně zvýšená hladina bilirubinu. Jaterní enzymy se normalizují do 3 až 5 týdnů při zachovávání dietního a klidového režimu.

Diferenciální diagnóza

Infekční mononukleóza připomíná klinickým obrazem obecně virové onemocnění – chřipku, může vzniknout podezření na infekční hepatitidu či maligní lymfom, při výrazném nálezu v krevním obraze i na akutní leukémii.

Terapie

Při klinickém obrazu tonzilitidy bývá nasazena antibiotická léčba, která je však neúčinná a neovlivní průběh onemocnění. Léčba je symptomatická. Při vysoké horečce, známkách výrazného postižení jater a při výrazné tonzilitidě znemožňující polykání lze aplikovat kortikoidy.

Průběh

Infekční mononukleóza mívá benigní průběh, k úpravě klinického stavu i laboratorních nálezů dochází při klidovém režimu do 3 až 5 týdnů. Omezení fyzické zátěže a lehkou jaterní dietu doporučujeme ještě 1–2měsíce.


Autor: Redakce


Literatura:
Staňková M., Marešová V., Vaništa J.: Infekční lékařství, minimum pro praxi, Triton, 2000
Kordač V.: Vnitřní lékařství, Avicenum 1998
Klener J. et al.: Vnitřní lékařství, Galen 1999

Design and code by webmaster