Detail hesla - Nemoc Kawasakiho

Choroba KawasakihoSlovníková definice
Akutní horečnaté onemocnění s postižením kůže a sliznic vyskytující se u kojenců a dětí mladších 5 let (nejčastěji ve věku okolo 1 roku). Onemocnění může být komplikováno vaskulitidou postihující zejména koronární tepny.

Plná definice
Etiologie

Etiologie není jasná, uvažována byla role infekčních (např. Streptococcus sanguis, EBV) i neinfekčních (např. detergencia) agens, častá je přítomnost antiendotelových protilátek.

Klinický obraz

Základními projevy onemocnění jsou: 1) horečka trvající alespoň 5 dní; 2) bilaterální překrvení spojivek; 3) změny na rtech a v dutině ústní (překrvení rtů, sliznic, „jahodový jazyk“, tvorba krust na rtech aj.); 4) akutní nehnisavá krční lymfadenitida; 5) polymorfní kožní exantém (může připomínat spalničky, spálu i urtikarii); 6) změny na končetinách (zčervenání dlaní a plosek s následnou deskvamací). Největším problémem jsou kardiovaskulární komplikace (myokarditida, dilatace koronárních tepen s tvorbou aneuryzmat).

Terapie

Základní léčbou jsou vysoké dávky intravenózních imunoglobulinů (0,4 g/kg/den po 4 dny) společně s kyselinou acetylosalicylovou (80–100 mg/kg/den), která může být nahrazena jinými antiagregačními léky (dipyridamolem či ticlopidinem).

Převzato z

Češka R. et kol.
Interna. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: prof. MUDr. Richard Češka, CSc. a kolektiv autorů

Design and code by webmaster