Detail hesla - Horečka Q

Horečka QSlovníková definice
Původcem je gramnegativní mikrob Coxiella burnetii, který je značně odolný vůči vlivům zevního prostředí. Název onemocnění pochází z anglického slova „query“ – otázka a vyjadřuje dlouho nerozpoznanou etiologii nemoci.

Plná definice
Dlouhodobě přežívá v prachu, vodě nebo zvířecí srsti. Vyskytuje se ve 2 antigenních fázích označovaných I a II. Zdrojem nákazy jsou zvířata, která vylučují původce výkaly a při porodech placentou či plodovou vodou. Mezi zvířaty přenášejí nákazu klíšťata. Pro člověka jsou zdrojem nákazy nejčastěji ovce, kozy a dobytek. K nákaze dochází vzdušnou cestou vdechnutím kontaminovaného prachu nebo alimentárně konzumací potravin připravených z nepasterizovaného mléka. K mezilidskému přenosu nedochází. Výskyt nákazy je celosvětový. Řada nákaz proběhne inaparentně. Inkubační doba je 2 až 4 týdny.
   
Onemocnění se projeví buď jako chřipkovitá forma, nebo jako plicní forma s intersticiální pneumonií. Časté jsou hepatomegalie a biochemické známky anikterické hepatitidy. Nákaza těhotné může způsobit potrat či předčasný porod. Původce nákazy v lidském organismu někdy dlouhodobě přetrvává a po řadě let infekce znovu vzplane jako chronická forma Q horečky. Ta se projeví horečkou s trombopenií, granulomatózní hepatitidou a endokarditidou postihující již poškozené či umělé chlopně. Coxielly se mohou usídlit na cévních protézách či v cévním aneuryzmatu.

Diagnózu potvrdí sérologické vyšetření pomocí komplementfixační reakce nebo nepřímé imunofluorescence. Při akutní infekci se objevují v séru nejprve protilátky proti antigenu II. fáze a teprve později proti antigenu I. fáze. Odlišit je třeba chřipku a atypické pneumonie jiného původu. Lékem volby je doxycyklin a alternativou jsou kotrimoxazol, makrolidy či fluorochinolony podávané po dobu 14 dnů. U chronické formy je nutno léčit kombinací antibiotik po dobu nejméně 1 roku. V prevenci jsou důležité veterinární dozor při dovozu a chovu dobytka a dodržování zásad bezpečnosti práce při styku s nemocnými zvířaty. V endemických oblastech se doporučuje nekonzumovat potraviny z nepasterizovaného mléka. Riziku nákazy se mají vyhýbat osoby s chlopenní vadou či cévní náhradou. Onemocnění podléhá hlášení.

Marie Staňková, Vilma Marešová, Jiří Vaništa
Převzato z
Repetitorium infekčních nemocí. Praha: Triton 2008.
http://www.tridistri.cz


Autor: Redakce


Doporučená literatura z nakladatelství Triton:

nakladatelství Triton
Lékařská mikrobiologie - nesmí se dělat dotisk!!!


Design and code by webmaster