Detail hesla - Blud

BludSlovníková definice
Mylné přesvědčení neodpovídající skutečnosti, vzniklé na chorobném podkladě, o jehož správnosti je nemocný nevývratně přesvědčen. Většinou ovlivňuje postoje a jednání. Na rozdíl od víry, politických názorů nebo omylu zde není příčinou nedostatečná informovanost nebo naše svobodné volní rozhodnutí akceptovat některé premisy. Hlavní charakteristikou bludu je, že je determinován chorobným duševním procesem.

Plná definice

Bludy lze dělit podle obsahu a emočního ladění na:

Makromanické bludy – sebevývyšné, kam patří bludy inventorní (o vynálezech), originární (o vznešeném původu), nebo reformátorské (je předurčen k zásadní změně společnosti). Jsou typické např. pro manickou epizodu.

Mikromanické bludy – sebeponižující, úkorné, jako hypochondrické (neodklonitelný strach z nemoci), autoakuzační (sebeobviňující), negační (nemá srdce nebo jiný orgán), ruinační (zničil sebe, celou rodinu, celé lidstvo), nihilistické a podobně. Tyto bludy se vyskytují např. u těžkých depresí.

Paranoidní bludy – tyto bludy mají základ ve vztahovačnosti. Mohou mít formu perzekuční (o pronásledování), kverulatorní, stěžovatelskou (aktivně napadá okolí soudními žalobami, úředně se domáhá nápravy křivd), žárliveckou. Bývají časté u schizofrenie, intoxikačních nebo alkoholových psychóz.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster