Detail hesla - Mediokalcinóza

MediokalcinózaSlovníková definice
Choroba charakterizovaná prstencovitým ukládáním kalcia do medie tepen. Postiženy jsou tepny dolních a horních končetin. Vyskytuje se u osob starších 50 let. Mezi nejčastější příčiny patří diabetes mellitus, dna, chronická renální nedostatečnost se sekundárním hyperparatyreoidismem nebo i bez něho. V mnoha případech se však základní příčinu nepodaří zjistit. Predilekčně jsou postihovány tepny bérců, nohou, předloktí. Vzácněji se přítomno postižení arterií na pažích a stehnech. Na nativních rtg snímcích jsou kalcifikační změny tepen dobře patrny na bércích a předloktích. Pokud jsou tepny postiženy pouze mediokalcinózou jsou volně průchodné. Kombinace s aterosklerózou je častá. Podle rozsahu a stupně postižení mediosklerózou však nelze usuzovat na aterosklerotické postižení dalších úseků a oblastí tepenného řečiště. Medioskleróza způsobuje rigiditu až nestlačitelnost tepen. Měříme proto tonometrem neúměrně vysoké hodnoty krevního tlaku i v poststenotickém úseku. Je-li kotníkový tlak vyšší o více než 50 mmHg oproti krevnímu tlaku na paži, je nutno zvažovat mediosklerózu. Kalciová depozita v medii mohou znemožnit měření krevního tlaku i při použití dopplerovské sondy. Přítomnost mediosklerózy ztěžuje intervenční rekanalizační řešení aterosklerotických arteriálních obliterací. Diagnosticky je cenná především klidová a pozátěžová oscilografe.


Autor: MUDr. Petr Lepší


Literatura:
Praktická angiologie, V. Puchmayer, K. Roztočil – Triton, 2000
Pan Vascular Medicine, P. Lanzer, E.J. Topol - Springer Verlag, 2002
Phlebology, the Guide, A.A. Ramelet, M. Monti - Elservier, 1999
Merck Manual, kompendium klinické medicíny, kolektiv autorů - X-Egem, Praha, 1996
Vascular Diseases in the Limbs, D.J.Clement, J.T. Shepherd – Mosby Year Book, 1993

Design and code by webmaster