Detail hesla - Syndrom Beckův

Syndrom BeckůvSlovníková definice
Okluze přední spinální tepny způsobující kvadruplégii při okluzi artérie na horním konci míchy nebo chabá obrna nohy a porucha vnímání polohy a vibrace při okluzi na dolním konci míchy. Mohou být dysfunkce sfinkterů a pohlavní poruchy. Karl Beck, německý lékař. Je spoluautorem publikace „Das Syndrom des Verschlusses der vorderen Spinalarterie“, 1951–1952.

Design and code by webmaster