Hesla dle oboru - Gynekologie a porodnictví

A : B : C : Č : D : E : F : G : H : CH : I : J : K : L : M : N : O : P : Q : R : Ř : S : Š : T : U : V : W : X : Y : Z : Ž

Hesla v oboru:

Abortus
Abrupce placenty
Absces bartholinské žlázy
Absces Douglasova prostoru
Adaptace fyziologického novorozence
Adipositas dolorosa
Adnexitida
Adnexitida akutní
Adnexitida chronická
Ageneze pochvy
Amenorea
Amenorea spuria
Amniocentéza
Antikoncepce
Antikoncepce u dorostenek
Aplazie ovaria
Aspirace plodové vody
Asynklitismus
Atresia hymenalis
Bartholinitida
Bolest ovulační
Cerkláž
Cervicitis
Cervikální skóre
Cévy vcestné
Císařský řez
Deprese poporodní
Desmoid stěny břišní
Deviace děložní
Diabetes a těhotenství
Diabetes gestační
Distres plodu
Doplňky stravy ovlivňující vylučovací a pohlavní systém
Držení plodu
Dysmenorea
Dyspareunie
Dystokie ramének
Eklampsie
Embolie plodové vody
Embryo
Embryoskopie
Endometrióza
Endometrióza dělohy
Endometrióza pobřišnice
Endometrióza vaječníku
Endometritis
Esenciální vulvodynie
Fetoskopie
Fetus
Gestační trofoblastické maligní nádory
Gestózy rané
Gynatrézie
Hematokolpos
Hematometra
Hermafroditismus pravý
Herpes gestationis
Hluboký příčný stav
Hormonální léčba
Hypermenorea
Hypertenze v těhotenství
Hypogonadismus ženský
Hypomenorea
Hysteroskopie
Indukce porodu
Infekce plodu
Infekce v těhotenství
Infertilita
Inverze děložní
Karcinom děložního čípku
Karcinom děložního těla
Karcinom pochvy
Karcinom prsu
Karcinom vulvy
Kardiotokografie
Kefalopelvický nepoměr
Klimakterium
Kordocentéza
Krvácení kolem porodu
Laktace – iniciace a zásady udržení
Leiomyom
Lochiometra
Menopauza
Nádory ovaria maligní
Nádory vaginy maligní
Nádory vulvy maligní
Naléhání plodu
Nedonošený novorozenec - následná péče
Novorozenec hypertrofický
Novorozenec hypotrofický
Novorozenec nezralý
Novorozenec přenášený
Novorozenec rizikový
Novorozenec s nízkou porodní hmotností
Novorozenec zralý
Odběr choriových klků
Oligohydramnion
Oligomenorea
Opožděná puberta
Pánevní zánětlivá nemoc
Perimenopauza
Placenta praevia
Plod hypotrofický
Plodové vejce
Poloha plodu
Polyhydramnion
Polymenorea
Polypy děložního hrdla a těla
Poranění porodní
Porod
Porod po termínu
Porod programovaný
Porod předčasný
Porod překotný
Porod v termínu
Poruchy inzerce placenty
Poruchy pohlavního vývoje
Postavení plodu
Postmenopauza
Potrat umělý
Preeklampsie
Preindukce porodu
Prekancerózy děložního hrdla
Premenopauza
Prenatální péče
Pseudohermafroditismus
Puberta opožděná
Puberta předčasná
Reprodukce asistovaná
Retroverze dělohy
Sestup a výhřez dělohy
Skóre dle Apgarové
Srůsty stydkých pysků
Steatóza jater akutní
Sterilizace
Syndrom Ashermanův
Syndrom aspirace mekonia
Syndrom Ballantyneův-Rungeho
Syndrom Goldbergové-Maxwellové
Syndrom HELLP
Syndrom Chiariho-Frommelův
Syndrom polycystických ovarií
Syndrom premenstruální tenze
Syndrom Racinův
Syndrom Reclusův
Syndrom Seckelův
Syndrom Silverův-Russellův
Syndrom Sotosův
Synechia vulvae
Těhotenství
Těhotenství - diagnostika
Těhotenství minoděložní
Těhotenství prodloužené
Těhotenství vícečetné
Telarche praecox
Termín porodu
Tokolýza
Torze dělohy
Torze vaječníku a/nebo vejcovodu
Trichomonóza
Triple test
Tuberkulóza ženských pohlavních orgánů
Vaginismus neorganický
Vaginóza nespecifická
Vazektomie
Vestibulitida vulvární
Vulvovaginitida
Vulvovaginitida mykotická
Vyšetření nuchální translucence
Zánět zevních rodidel
Zarděnky
Žloutenka fyziologická novorozenců
Žloutenka v těhotenství

:: Zobrazit všechna hesla v oboru Gynekologie a porodnictví ::

Design and code by webmaster