Hesla dle oboru -

A : B : C : Č : D : E : F : G : H : CH : I : J : K : L : M : N : O : P : Q : R : Ř : S : Š : T : U : V : W : X : Y : Z : Ž

Hesla v oboru:

Ablace katetrizační v léčbě arytmií
Akutní infarkt myokardu
Angina pectoris
Anomálie Ebsteinova trikuspidální chlopně
Arterioloskleróza
Auskultace srdce
Blokáda atrioventrikulárního převodu
Blokáda atrioventrikulárního převodu I. stupně
Blokáda atrioventrikulárního převodu II. stupně Mobitzova typu
Blokáda atrioventrikulárního převodu II. stupně Wenckebachova typu
Blokáda atrioventrikulárního převodu úplná
Blokády
Cor pulmonale při plicních onemocněních
Defekt septa komor
Defekt septa síní
Disekce aorty
Doplňky stravy ovlivňující kardiovaskulární systém
Dučej tepenná otevřená
Dysfunkce levé komory diastolická
Dysfunkce levé komory systolická
Dysfunkce sinusového uzlu
EKG
EKG změny při infarktu myokardu
Endokarditida infekční
Fallotova tetralogie
Fibrilace komor idiopatická
Framinghamská kritéria městnavého srdečního selhání
Funkční klasifikace levostranného srdečního selhání
Hypertenze arteriální systémová
Hypertenze esenciální
Hypertenze plicní
Hypertenze plicní perzistující u dětí
Hypertenze při diabetu
Hypertenze při hyperkortizolismu
Hypertenze při koarktaci aorty
Hypertenze renoparenchymatózní
Hypertenze renovaskulární
Hypertenze u diabetika 1. typu
Hypertenze u diabetika 2. typu
Choroba ischemická srdeční
Ischémie dolních končetin chronická
Ischémie horních končetin akutní
Ischémie myokardu němá
Kardiomyopatie
Kardiomyopatie alkoholová
Kardiomyopatie dilatační
Kardiomyopatie hypertrofická
Kardiomyopatie restriktivní
Kardiomyopatie u dětí
Kardiostimulace
Kardiostimulátor - označení
Kardioverter-defibrilátor implantabilní
Killipova klasifikace srdečního selhání
Klinická klasifikace srdečního selhání – „US CLASSIFICATION“
Koarktace aorty
Komplikace akutního infarktu myokardu
Krize hypertenzní
Léčba akutního infarktu myokardu
Levostranné srdeční selhání na rtg srdce a plic
Lownova klasifikace komorových arytmií
Malformace arteriovenózní
Malformace žilní
Metabolický syndrom a hypertenze
Myokarditidy
Náhlá srdeční smrt
Náhrady srdečních chlopní
Nedomykavost aortální chlopně
Nedomykavost trikuspidální chlopně
Obstrukce dolní duté žíly
Obstrukce horní duté žíly
Perikarditida akutní
Perikarditida konstriktivní
Poranění srdce tupá
Prolaps mitrální chlopně
Regurgitace mitrální
Respirační insuficience
Selhání levé komory akutní
Selhání pravé komory při akutním srdečním infarktu
Selhání srdeční městnavé chronické
Selhání srdeční při cor pulmonale
Sklon elektrické osy srdeční
Smrt srdeční náhlá
Srdeční rytmy
Stenóza a nedomykavost mitrální chlopně
Stenóza aortální chlopně valvulární
Stenóza aorty extravalvulární
Stenóza karotických tepen asymptomatická
Stenóza plicnice izolovaná
Syndrom Abramovův-Fiedlerův
Syndrom Beauův
Syndrom Beurenův
Syndrom Blandův-Whiteův-Garlandův
Syndrom Cossioův
Syndrom Ebsteinův
Syndrom Eisenmengerův
Syndrom Fallotův
Syndrom Gowersův III
Syndrom Hegglinův II
Syndrom chorého sinu
Syndrom Jeffersonův
Syndrom Laubryho-Soullův
Syndrom Lutembacherův
Syndrom Martorellův
Syndrom Morgagniho-Adamsův-Stokesův
Syndrom pacemakerový
Syndrom Pinsův
Syndrom Prinzmetalův
Syndrom Singletonův-Mertenův
Syndrom Taussigové-Bingův
Syndrom Taussigové-Snellenův-Albersův
Syndrom vrozeného dlouhého intervalu QT
Syndrom Wolffův-Parkinsonův-Whiteův
Syndrom získaného dlouhého intervalu QT
Synkopa
Tachyarytmie supraventrikulární
Tachykardie
Tachykardie sinusová
Tamponáda srdce
Tetralogie Fallotova
Vada aortální chlopně kombinovaná
Voltážová kritéria hypertrofie komor
Výpotek v perikardu chronický

:: Zobrazit všechna hesla v oboru ::

Design and code by webmaster