Hesla dle oboru - Nefrologie

A : B : C : Č : D : E : F : G : H : CH : I : J : K : L : M : N : O : P : Q : R : Ř : S : Š : T : U : V : W : X : Y : Z : Ž

Hesla v oboru:

Acidóza tubulární renální
Ageneze jedné ledviny
ANCA asociovaná renální vaskulitida
Anurie
Autozomálně dominantní polycystická choroba ledvin
Autozomálně recesivní polycystická choroba ledvin
Cystinóza
Cystinurie
Dialýza peritoneální
Dřeňová cystická choroba ledvin
Glomerulonefritida akutní poststreptokoková
Glomerulonefritida antirenální
Glomerulonefritidy chronické
Glomerulonefritidy rychle progredující
Glomerulopatie
Glomeruloskleróza primární fokálně segmentální
Hemodialýza
Hemodialýza - komplikace
Hereditární osteo-onychodysplazie
Hypertenze renální
Choroba ledvin polycystická autosomálně dominantní
Choroba ledvin polycystická autosomálně recesivní
Choroba Von Hippelova-Lindauova
Infarkt ledviny
Infekce močových cest
Infekce močových cest v těhotenství
Infekce vývodných močových cest
Insuficience ledvin chronická
Nádory ledvinné pánvičky a močovodu
Nefritida lupusová
Nefritidy tubulointersticiální
Nefronoftíza
Nefropatie diabetická
Nefropatie IgA
Nefropatie membranózní
Oligurie
Ren arcuatus
Ren fungiformis
Renální selhání
Selhání ledvin akutní
Selhání ledvin chronické
Syndrom Alportův
Syndrom Ask-Upmarkův
Syndrom Bartterův
Syndrom Cacchiho-Ricciho
Syndrom foramen magnum
Syndrom Goodpastureův
Syndrom Gordonův
Syndrom hepatorenální
Syndrom Heydův
Syndrom Liddleův
Syndrom Luderův-Sheldonův
Syndrom nefritický
Syndrom nefrotický
Syndrom nefrotický kongenitální
Syndrom nefrotický s minimálními změnami glomerulů
Syndrom Potterové
Syndrom prune belly
Syndrom Seniorův-Løkenův
Syndrom tenkých membrán
Syndrom Wunderlichův
Transplantace ledvin
Trauma ledviny

:: Zobrazit všechna hesla v oboru Nefrologie ::

Design and code by webmaster