Hesla dle oboru -

A : B : C : Č : D : E : F : G : H : CH : I : J : K : L : M : N : O : P : Q : R : Ř : S : Š : T : U : V : W : X : Y : Z : Ž

Hesla v oboru:

Absces mozku
Adiadochokineze
Afázie
Ageuzie
Agnozie
Agrafie
Amnézie
Anencefalie
Anencefalus
Anosmie
Anozognozie
Apraxie
Asynergie
Ataka tranzitorní ischemická
Ataxie Friedreichova
Ataxie spinocerebelární
Atetóza
Atrofie multisystémová
Atypická forma motor neuron disease
Aura
Autotopagnozie
Beckerova svalová dystrofie
Benigní epilepsie s okcipitálními hroty
Benigní epilepsie s rolandickými hroty
Benigní familiární neonatální záchvaty
Benigní idiopatické novorozenecké křeče
Benigní paroxysmální polohové vertigo
Bolest hlavy
Bolest hlavy tenzní
Bolesti hlavy
Bolesti hlavy primární
Bolesti hlavy sekundární
Brebtavost
CADASIL
Centrální pontinní myelinolýza
Cévní mozkové příhody - poruchy kognitivních funkcí
Cévní mozkové příhody - rehabilitace
Cévní mozkové příhody hemoragické
Cévní mozkové příhody ischemické
Cévní onemocnění mozku
Cévní onemocnění mozku - diagnostika
Cévní onemocnění mozku - diferenciální diagnostika
Cévní onemocnění mozku - epidemiologie
Cévní onemocnění mozku - chronické vaskulární poruchy
Cévní onemocnění mozku - intrakraniální žilní trombózy
Cévní onemocnění mozku - mozkové hemoragie
Cévní onemocnění mozku - mozkové ischémie
Cévní onemocnění mozku - prevence
Cévní onemocnění mozku - prognóza
Cévní onemocnění mozku - subarachnoidální krvácení
Cévní onemocnění mozku - terapie mozkové hemoragie
Cévní onemocnění mozku - terapie mozkové ischémie
Cévní onemocnění mozku - vaskulární malformace
Časná myoklonická encefalopatie
Deficit fosfomanomutázy 2
Deficit prosaposinu
Demence
Demence - aktuální trendy v diagnóze a terapii
Demence frontotemporální
Demence vaskulární
Dětské absence
Diplopie
Doplňky stravy ovlivňující nervový systém
Duchennova svalová dystrofie
Dysfunkce mozková lehká
Dysgeuzie
Dysgrafie
Dyslexie
Dystonie
Edém mozku
Encefalokéla
Encefalopatie
Encefalopatie Binswangerova
Encefalopatie jaterní
Epilepsie
Epilepsie - epidemiologie
Epilepsie - etiopatogeneze
Epilepsie - příznaky
Epilepsie - řízení motorových vozidel
Epilepsie a synkopa - diferenciální diagnostika
Fakomatózy
Febrilní záchvaty
Gangliosidóza-GM1
Gangliosidóza-GM2
Glasgow coma scale
Grafospazmus
Headovy zóny
Hematomyelie
Hlavové nervy - vyšetření
Hodnocení svalové síly
Humánní prionové infekce
Huntingtonova chorea
Hydrocefalus
Hypersomnie neorganická
Hypofyzitida lymfocytární
Hyposmie
Hypsarytmie
Chipaultovo pravidlo
Chorea minor
Choroba Farberova
Choroba Krabbeho
Choroba Ménièrova
Choroba Niemann-Pickova typu C
Choroba Niemannova-Pickova
Choroba tiková
Choroba Wilsonova
Choroby repeatové
Idiopatická bolest
Infarkt mozku
Infekce prionové
Insomnie neorganická
Izolovaná angiitida centrálního nervového systému
Kakosmie
Kauzalgie
Klasifikace HUNT-HESS subarachnoideálního krvácení
Koktavost
Kraniocerebrální trauma - následky
Kvadruplegie
Leukodystrofie metachromatická
Lewy body demence
Léze pyramidové dráhy
Léze zrakové dráhy
Likvorea
Lumbalizace
Lumbální spinální stenóza
Makrosomatognozie
Management nemocných s těžkým poraněním mozku
Meningeální dráždění
Meningitidy a encefalitidy
Meningoencefalitida klíšťová středoevropská
Metastatické tumory
Migréna
Mikrosomatognozie
Míšní cévní léze
Míšní ischémie
Míšní nádory
Monomelická amyotrofie
Mozkové nádory extra-axiální
Mozkové nádory intra-axiální
Muscle-eye-brain disease
Myastenia gravis
Myoklonicko-astatická epilepsie
Myoklonus
Myopatie zánětlivé
Nádory centrálního nervového systému
Nádory míchy a páteřního kanálu
Nádory nervového systému
Nádory selární oblasti
Nádory zárodečných buněk
NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH STROKE SCALE
Neepileptické psychogenní záchvaty
Nemoc Alzheimerova
Nemoc Creutzfeldtova-Jakobova
Nemoc Parkinsonova
Neurinom statoakustického nervu
Neurogenní dysfunkce dolních močových cest
Neuropatická bolest
Neurostatus
Neurotransmitéry
Nitrolební nádory
Nystagmus
Ohtaharův syndrom
Osteoartropatie Charcotova
Panencefalitida sklerozující subakutní
Paraneoplastické neurologické syndromy
Paraplegie
Paréza n. ischiadicus
Paréza n. medianus
Paréza n. musculocutaneus
Paréza n. radialis
Paréza n. thoracicus longus
Pentaplegie
Periferní únava fyziologická
Polyneuropatie autoimunitní
Poranění kraniocerebrální
Poranění míchy
Poranění míchy - rehabilitace
Poranění mozku
Poranění mozku - komplikace
Poranění mozku penetrující
Poruchy vestibulární funkce
Poruchy zornice
Postižení nervového systému fyzikálními příčinami
Primární lymfomy a hematopoetické nádory
Progredující cévní mozková příhoda
Progresivní bulbární paralýza
Progresivní spinální svalová atrofie
Prolongovaný reverzibilní ischemický neurologický deficit
Radikulopatie
Rehabilitační postupy u polyneuropatií
Reverzibilní ischemický neurologický deficit
Rhabdomyolýza
Roztroušená skleróza
Roztroušená skleróza - nová diagnostická kritéria a jejich praktické důsledky
Sialidóza
Skleróza amyotrofická laterální
Skleróza amyotrofická laterální - západoafrická forma
Skleróza laterální primární
Spinální cévní malformace
Spinální epidurální hematom
Spinální subarachnoidální krvácení
Spinální subdurální hematom
Syndrom Adieho
Syndrom Alexandrův-William Stuart Alexander
Syndrom Alpersův
Syndrom Arnoldův-Chiariho
Syndrom Babinského-Fromentův
Syndrom Babinskiho-Nageotteův
Syndrom Balóův
Syndrom Bambergerův
Syndrom Baranyův
Syndrom Beardův
Syndrom Beckův
Syndrom Bellův
Syndrom Benedictův
Syndrom Bernardův-Hornerův
Syndrom Bogoradův
Syndrom Borriesův
Syndrom Briquetův
Syndrom Brissaudův-Sicardův
Syndrom Brossardův-Kaeserův
Syndrom Brownův-Sequardův
Syndrom Brunsův
Syndrom bulbární
Syndrom Cairnsův
Syndrom Canavanové
Syndrom Cannonův
Syndrom capsulla interna
Syndrom cauda equina
Syndrom centrální anticholinergní
Syndrom cervikokraniální
Syndrom Cestanův-Chenaisův
Syndrom Claudeův
Syndrom Crouzonův
Syndrom Curschmannův-Battenův-Steinertův
Syndrom Cyriaxův
Syndrom Dandyův-Walkerův
Syndrom Daviděnkův
Syndrom Dejeanův
Syndrom Déjerine-Klumpkeho
Syndrom Déjerineův-Roussyho
Syndrom Déjerineův-Sottasův
Syndrom Déjerineův-Thomasův
Syndrom Denniho-Marfanův
Syndrom Denny-Brownův
Syndrom depersonalizační a derealizační
Syndrom Dravetové
Syndrom Dubiniho
Syndrom Duchenneův
Syndrom Duchenneův-Erbův
Syndrom Duchenneův-Griesingerův
Syndrom Ehretův
Syndrom Emeryho-Dreifussův
Syndrom Erbův-Landouzyho-Dejerinův
Syndrom Eulenburgův
Syndrom Faziův-Londeův
Syndrom Forestierův-Certoncinyho
Syndrom Fothergillův
Syndrom Fovilleův
Syndrom Friedreichův
Syndrom Froinův
Syndrom frontálního laloku
Syndrom Garcinův
Syndrom Gastautův
Syndrom Gerhardtův
Syndrom Gerstmannův
Syndrom Gillese de la Tourette
Syndrom Gopalanův
Syndrom Gowersův III
Syndrom Gowersův-Welanderové
Syndrom Headův-Holmesův
Syndrom Hertwigův-Magendiho
Syndrom Hoffmannův
Syndrom Hortonův
Syndrom Howshipův-Rombergův
Syndrom Huntingtonův
Syndrom hypermobilní
Syndrom Charcotův I
Syndrom Charcotův IV
Syndrom Charcotův-Marieův-Toothův
Syndrom Chassaignacův
Syndrom Chavanyho-Brunhesův
Syndrom internukleární oftalmoplegie
Syndrom Jacksonův
Syndrom Jeffersonův
Syndrom karpálního tunelu
Syndrom Kennedyho
Syndrom kostoklavikulární
Syndrom Koženikův
Syndrom Krabbeho I
Syndrom Krabbeho II
Syndrom Kufsův
Syndrom Kugelbergerův-Welanderové
Syndrom Laforův
Syndrom Landauův-Kleffnerův
Syndrom Landryho
Syndrom Lennoxův-Gastautův
Syndrom Lhermittův-McAlpinův
Syndrom Lhermittův-Trellesův
Syndrom Locked–in
Syndrom Louisové-Barové
Syndrom Lucianiho
Syndrom Marin-Amatův
Syndrom McArdlův
Syndrom Melkerssonův-Rosenthalův
Syndrom meningeální
Syndrom Millardův-Gublerův
Syndrom míšního epikonu
Syndrom míšního konu
Syndrom Morgagniho-Adamsův-Stokesův
Syndrom Morvanův I
Syndrom Mouchetův
Syndrom Mountův-Rebackův
Syndrom Naffzigerův
Syndrom neocerebellární
Syndrom neuroleptický maligní
Syndrom Nevinův
Syndrom nitrolební hypertenze
Syndrom nočního jedlictví
Syndrom Nothnagelův
Syndrom Nyssenův-van Bogartův
Syndrom oblongátový laterální
Syndrom oblongátový mediální
Syndrom occipitálního laloku
Syndrom opomíjení
Syndrom Oppenheimův
Syndrom paleocerebelární
Syndrom parietálního laloku
Syndrom Parinaudův II
Syndrom parkinsonovský polékový
Syndrom Parsonageův-Turnerův
Syndrom Pelizaeusův-Merzbacherovův
Syndrom Penfieldův
Syndrom perzistentní/permanentní vegetativní
Syndrom pontinní Fovilleův
Syndrom postencefalitický
Syndrom postpunkční
Syndrom postranních provazců
Syndrom prázdného sedla
Syndrom pseudobulbární
Syndrom Rasmussenův
Syndrom Raymondův-Cestanův
Syndrom Razdolského
Syndrom Rettův
Syndrom Riddochův
Syndrom Rileyho-Shwachmanův
Syndrom Roussyho-Cornilův
Syndrom s kontinuálními hroty a vlnami ve spánku
Syndrom Sabinův-Feldmanův
Syndrom Sanfilippův
Syndrom Schilderův
Syndrom Schilderův-Stenglův
Syndrom Schmidtův
Syndrom stiff-person
Syndrom Sydenhamův
Syndrom syringomyelický
Syndrom Tapiaův
Syndrom Tayův-Sachsův
Syndrom temporálního laloku
Syndrom Thomsenův
Syndrom Tolosův-Huntův
Syndrom Unverrichtův
Syndrom van Allenův
Syndrom Vernetův
Syndrom vertebrogenní algický
Syndrom vestibulární centrální
Syndrom vestibulární periférní
Syndrom Villaretův
Syndrom Walker-Warburgův
Syndrom Wartenbergův
Syndrom Weberův
Syndrom Werdnigův-Hoffmannův
Syndrom Wernickeho
Syndrom Wernickeho-Mannův
Syndrom Wernickeův–Korsakovův
Syndrom Westphalův-Leydenův
Syndrom Westův
Syndrom Wittmaackův-Ekbomův
Syndrom zadních provazců
Syndromy choreatické - diferenciální diagnostika
Syndromy parkinsonské - diferenciální diagnostika
Syringobulbie
Syringomyelie
Terapie mozkových nádorů
Tiky
Tinitus
Torticollis spastica
Traumatické intrakraniální krvácení
Triptany v léčbě migrény
Trombolýza mozkového infarktu
Závrať
Zlomeniny lebky
Žebro krční

:: Zobrazit všechna hesla v oboru ::

Design and code by webmaster