Detail hesla - Enteritida radiační

Enteritida radiačníSlovníková definice
Akutní forma nemoci z ozáření vznikající po absorpci dávky 8 Gy a více. Průběh onemocnění má 4 stadia. Prodromální stadium se objevuje několik hodin po expozici. Jeho nástup a intenzita vypovídá o absorbované dávce. K jeho příznakům patří nauzea, zvracení, průjem, křeče, anorexie a hypodynamie. Latentní stadium trvá 3 až 5 dní a nemocný je bez obtíží. Za 5 až 8 dní se objevuje manifestní stadium nemoci charakterizované profuzními, krvavými průjmy, které vedou k těžké dehydrataci, hypotenzi a kolapsu. V posledním stadiu nastává smrt pod obrazem fulminantní nekrotizující enterokolitidy. Absorbovanou dávku můžeme odhadnout pomocí dozimetrických údajů, radiační anamnézy a podle poklesu lymfocytů v periferní krvi s cytogenetickým vyšetření. Léčba je pouze symptomatická, protože kauzální terapie je neznámá. Chronická enteritida vzniká po ozáření podprahovými dávkami v rozmezí několika týdnů až let. Na podkladě cévního poškození vzniká ischémie a fibróza, klinicky se projevuje jako intermitentní obstrukce.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster