Detail hesla - Karcinom žaludku

Karcinom žaludkuSlovníková definice
Zhoubný nádor ze sliznice žaludku, 95 % histologicky adenokarcinomy. Klinické typy: superficiální, fokální (polypoidní, fungiformní nebo ulcerativní), infiltrativní (linitis plastica).

Plná definice
Epidemiologie

Incidence v roce 2005 v ČR 16/100 tisíc osob, mortalita 12/100 tisíc osob. Incidence má u nás i v jiných vyspělých krajinách výrazně klesající trend (50% pokles za posledních 30 let). Výrazně však stoupá incidence adenokarcinomů gastroezofageální junkce (uvedeny v kapitole karcinom jícnu).

Symptomatologie

V počátečních stadiích většinou asymptomatický průběh. V pokročilém stadiu anorexie, slabost, dysfagie, bolest v oblasti epigastria (může částečně ustoupit na antiulcerózní terapii), hmotnostní ztráta až kachexie. Hemateméza nebo meléna si u 25 % pacientů.

Etiopatogeneze

Rizikové faktory

 • dietní – uzená a solí konzervovaná jídla, nedostatek vitaminů A, C, E a selenu
 • infekce – Helicobacter pylori
 • hereditární – rodinný výskyt
 • mechanické – stavy po parciálních resekcích žaludku s duodenogastrickým refluxem
 • jiné – chronická gastritida, žaludeční polypy, muži, krevní skupina A, nižší sociální vrstvy

Diagnostika

Fyzikální vyšetření: kachexie, hmatný tumor v epigastriu, anemický syndrom
Laboratorní vyšetření: anémie, leukocytóza, elevace jaterní testů a onkomarkerů C72–4, CA19–9 a CEA
Ezofagogastroskopie s odběrem biopsií ze suspektních oblastí sliznice (např. ulcerace)
CT břicha a hrudníku: lokální a vzdálené šíření nádoru
Endoskopický ultrazvuk: šíření v stěně žaludku a do lokálních lymfatických uzlin

TNM klasifikace nádorů žaludku je uvedena v Tabulce 1.


T1 lamina propria, submukóza

T2 muscularis propria, subseróza

- T2a muscularis propria

- T2b subseróza

T3 penetruje serózu

T4 okolní struktury

N regionální lymfatické uzliny

N1 1 až 6 uzlin

N2 7 až 15 uzlin

N3 více než 15 uzlin

M1 vzdálené metastázy


Stadium 0

Tis N0 M0

Stadium IA

T1 N0 M0

Stadium IB

T1 N1 M0

T2a/b N0 M0

Stadium II

T1 N2 M0

T2a/b N1 M0

T3 N0 M0

Stadium IIIA

T2a/b N2 M0

T3 N1 M0

T4 N0 M0

Stadium IIIB

T3 N2 M0

Stadium IV

T4 N1, N2, N3 M0

T1, T2, T3 N3 M0

jakékoliv T jakékoliv N M1Diferenciální diagnóza

Benigní a premaligní žaludeční polypy – inflamatorní, hyperplastické (Ménétrierova choroba), adenomatózní (mnohočetné při familiární adenomatozní polypóze), vilózní. Žaludeční vředová choroba. Malignity – lymfom (MALTom), sarkom, metastázy, lokálně infiltrující nádory (pankreas, střevo, žlučové cesty).

Terapie

Potenciálně kurativní postupy pro lokalizovaný karcinom

 • Kurativní resekce - subtotální nebo totální resekce žaludku s 3-4centimetrovým nepostiženým okrajem a disekce lokálních lymfatických uzlin. Po velkých resekcích žaludku je nutná suplementace vitaminu B12.
 • Adjuvantní chemoradioterapie - kombinace 5-fluorouracilu a radioterapie zvyšuje celkové přežívání a přežívání bez relapsu.
 • Adjuvantní chemoterapie - benefit nebyl jednoznačně prokázán.
 • Perioperační chemoterapie - ECF (epirubicin, cisplatina, 5-fluorouracil) 3 cykly před operací a 3 cykly po operaci zlepšují celkové přežívání.

Paliativní terapie pro diseminovaný, relabovaný nebo lokálně pokročilý karcinom

 • Paliativní resekce - při krvácení nebo obstrukci.
 • Paliativní chemoterapie - ECF a varianty, terapeutická nádorová odpověď u 10–50 % pacientů, trvá průměrně cca 5 měsíců.


Průběh/Prognóza

Jen diagnóza v časném stadiu a kvalitní operace zlepší velmi nepříznivou prognózu a vysokou letalitu karcinomu. Karcinom žaludku se šíří per continuitatem na okolní orgány, metastaticky v peritoneální dutině, lymfogenně a hematogenně (játra, plíce, kosti, CNS). Pětileté přežívání pro stadium I 80-90 %, stadium II 50-60 %, stadium III 10-20 %, stadium 4 < 5 %.


Autor: MUDr. Tomáš Büchler PhD.


Literatura:
• Dušek Ladislav, Mužík Jan, Kubásek Miroslav, Koptíková Jana, Žaloudík Jan, Vyzula Rostislav. Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice [online]. Masarykova univerzita, [2005], [cit. 2009-2-11]. Dostupný z WWW: http://www.svod.cz.
• Alberts SR, Goldberg RM. Gastrointestinal tract cancers. In: Casciato DA, Territo MC (eds). Manual of Clinical Oncology. Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, 2009, s. 188–236.


Doporučená literatura z nakladatelství Triton:

nakladatelství Triton
Odpověď rakovině: nedám ti nikdy šanci


Design and code by webmaster