Detail hesla - Karcinom jater

Karcinom jaterSlovníková definice
Maligní nádor z hepatocytů, makroskopicky jeden nádorový uzel, mnohočetné tumory (nodulární forma) nebo difuzní postižení parenchymu (difuzní forma). Vzniká zpravidla na podkladě jaterní cirhózy.


Plná definice

Epidemiologie

U nás relativně málo častý, celosvětově však jeden z nejčastějších nádorů (více než 1 milion úmrtí ročně). Incidence v ČR je přibližně 250 nových diagnóz/rok s rostoucím trendem.

Symptomatologie

Bolest v pravém horním kvadrantu, může vystřelovat do krku nebo ramene (iritace n. phrenicus), únava, nechutenství, hmotnostní úbytek, febrilie, ascites. Krvácení do břišní dutiny (často terminální komplikace). Rychlá progrese symptomů jaterní cirhózy. Většina pacientů umírá na selhání jater, nikoli na metastázy. Paraneoplastické syndromy: horečka, erytrocytóza, hyperkalcemie.

Etiopatogeneze

Rizikové faktory

 • Infekční – virus hepatitidy B (HBV), virus hepatitidy C (HCV).
 • Cirhóza jater (postinfekční, alkoholická, při hemochromatóze) – u 20 % pacientů s cirhózou jater se vznikne hepatocelulární karcinom.
 • Aflatoxiny- produkty vláknitých hub Aspergillus flavus a parasiticus (v arašídech, kukuřici).

Diagnostika

Fyzikální vyšetření: hepatomegalie, ascites, ikterus, kachexie

Laboratorní vyšetření – alterace jaterních testů podobně jako při cirhóze (elevace bilirubinu a transamináz), onkomarker – alfafetoprotein (AFP)

Biopsie – kontroverzní, vysoké riziko krvácení

Zobrazovací metody

 • Ultrasonografie – základní vstupní vyšetření
 • CT – zobrazí diseminaci v dutině břišní a vaskulární invazi
 • MR – HCC má charakteristický obraz, vyšetření může vyloučit postižení jater metastatickým nádorem z jiné primární lokalizace
 • Radionuklidové vyšetření – buňky HCC vychytávají galium
 • Angiografie – mapování vaskulárního zásobení a invaze, při zvažování resekce

TNM klasifikace nádorů jater je uvedena v Tabulce 1 .

Tabulka 1. TNM stadia hepatocelulárního karcinomu


T1 solitární bez cévní invaze

T2 solitární s invazí do cév

 vícečetné ≤ 5 cm

T3 vícečetné > 5 cm

 postihuje větší větve v. portae či vv. hepaticae

T4 postihuje okolní struktury

 perforace viscerálního peritonea 

N1 regionální lymfatické uzliny

M1 vzdálené metastázy

 

Stadium I

T1 N0 M0

Stadium II

T2 N0 M0

Stadium IIIA

T3 N0 M0

Stadium IIIB

T4 N0 M0

Stadium IIIC

jakékoliv T N1 M0

Stadium IV

jakékoliv T jakékoliv N M1Diferenciální diagnóza

Benigní nemoci jater – adenom, fokální nodulární hyperplazie, echinokokóza, velkouzlová cirhóza. Jiné malignity – metastázy, primární nádory žlučových cest.


Terapie

Lokalizovaný, resekovatelný HCC

 • 10 % diagnostikovaných HCC jsou resekovatelné
 • Pacienti s resekovatelným solitárním nádorem ≤ 5 cm nebo třemi a méně nádory ≤ 3 cm a dobrými jaterními funkcemi léčení operačně ve specializovaném centru přežívají 5 let v 70 %.
 • Transplantace jater
- 5 let přežívá 50–60 % pacientů
- Indikace (Milánská kritéria): nádor omezený na játra, s jedním ložiskem do 5 cm v průměru, nebo nejvýše 3 ložisky o velikosti do 3 cm (v blízké budoucnosti se očekává rozšíření indikačních kritérií).
- Angioinvaze výrazně zhoršuje výsledky transplantace.
- Výhodou postupu je náhrada jaterní tkáně, která je u pacientů s HCC většinou cirhotická.
- U pacientů zařazených na čekací listinu lze zvážit chemoembolizaci.

  Lokalizovaný, neresekovatelný HCC

- Ablační metody – transkatetrová arteriální chemoembolizace (TACE) nebo radioembolizace (TARE), perkutánní instilace etanolu, kryochirurgie.
- Kompletní remise u asi 70 % nádorů < 3 cm, pětileté přežití 40–70 % u pacientů s jaterními funkci Child-Pugh A.
- Arteriální embolizace – nádorové regrese v 15–55 %, oddálení progrese a vaskulární invaze.

  Neresekovatelný pokročilý/metastatický HCC – paliativní systémová terapie

- HCC je vysoce chemo- a radiorezistentní.
- Biologická léčba sorafenibem (inhibitor několika kináz v nádorových buňkách i cévním endotelu prodlužuje přežívání.

  Průběh/Prognóza

  Šíří se kontinuálně do portální žíly a hepatálních žil a okolních břišních orgánů. Metastatické šíření do jiných jaterních laloků, lymfatických uzlin, plic, kostí. Přítomnost klinicky významné jaterní cirhózy (Child-Pugh B nebo C) je výrazně negativní prognostický faktor. Asi 60 % pacientů s resekovaným nádorem a dobrými jaterními funkcemi přežívá 5 let. Pro pokročilý HCC je medián přežití jen kolem 6 měsíců.


Autor: MUDr. Tomáš Büchler PhD.


Literatura:
• Alberts SR, Goldberg RM. Gastrointestinal tract cancers. In: Casciato DA, Territo MC (eds). Manual of Clinical Oncology. Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, 2009, s. 188–236.
• Trunečka P. Hepatocelulární karcinom – indikace k transplantaci jater. www.hpb.cz [cit. 2009-6-16].

Design and code by webmaster