Detail hesla - Varixy jícnové

Varixy jícnovéSlovníková definice
Patologicky široké žilní pleteně v jícnu představující portokavální anastomózu vznikající z důvodu portální hypertenze (zvýší-li se portální tlak nad 12 mm Hg, je pravděpodobnost ruptury varixu velká) jako následek poruchy funkce jater (nejčastěji cirhóza jater). Často dochází k recidivě krvácení a je popisovaná 30–50% mortalita během šesti týdnů od vzniku krvácení. Pro zástavu krvácení se používá endoskopická a medikamentózní terapie.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster