Detail hesla - Syndrom Criglerův-Najjarův

Syndrom Criglerův-NajjarůvSlovníková definice
Vrozená forma hyperbilirubinémié s těžkým postižením mozku. Bývá těžká žloutenka patrna na kůži, očích a sliznicích. Je přítomen deficit enzymu glukuronyltransferázy v játrech. Syndrom je autozomálně recesivně dědičný. John Fielding Crigler (11.9.1919, Charlotte), americký pediatr. Od roku 1965 působí jako vedoucí oddělení endokrinologie na Children’s Hospital, Boston. Victor Assad Najjar (15. 4. 1914, Bejrút), americký pediatr a mikrobiolog. Vystudoval medicínu na American University v Bejrútu. Působil jako profesor mikrobiologie a molekulární biologie na Tufts University School of Medicine.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster