Detail hesla - Syndrom Hersův

Syndrom HersůvSlovníková definice
Dědičná forma glykogenózy způsobená poruchou jaterní fosforylázy. Je přítomná výrazná hepatomegalie, hypoglykémie a malý vzrůst. Jde pravděpodobně o autozomálně recesivně dědičný syndrom, u kterého jsou symptomy patrny od dětství. Henri-Géry Hers, belgický lékař a biochemik. Mimo jiné je autorem publikace „Etudes enzymatiques sur fragments hépatiques: Applications à la classification des glycogénoses“, Revue internationale d'hépatologie, 1959.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster