Detail hesla - Poleptání jícnu

Poleptání jícnuSlovníková definice
V závislosti na agresivní látce, jejím množství a koncentraci vzniká koagulační (kyselina) nebo kolikvační (zásada) nekróza. Vzniká často u dětí i dospělých v domácnosti požitím čistících prostředků. Příznaky se dostavují ihned po požití – krutá bolest, odynogafie, dysfagie, dušení. Provádíme rtg polykacího aktu jodovou kontrastní látkou a rigidní ezofagoskopii. První pomoc: výplach úst a vypití vody či mléka. Zvracení je nežádoucí z důvodu možné aspirace. Komplikací je vznik akutní mediastinitidy při perforaci jícnu. Terapie: analgetika, ATB, kortikoidy, úprava vnitřního prostředí.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster