Detail hesla - Diabetes pankreatogenní

Diabetes pankreatogenníSlovníková definice
Diabetes vznikající destrukcí či odstraněním celé exo i endokrinní tkáně diabetu.

Příbuzná hesla: Diabetes mellitus

Plná definice

Epidemiologie

Tvoří méně než 1 % případů diabetu. Vzniká například:

– při chronické pankreatitidě,

– při opakovaných atakách akutní pankreatitidy,

– odstranění pankreatu pro benigní i maligní onemocnění,

– destrukci pankreatu nádorem,

– destrukci pankreatu z metabolických příčin, např. hemochromatózou.

Symptomatologie

Základním projevem je hyperglykémie, při které je nemocný velmi citlivý na exogenně podaný inzulin. Typická je labilita s snadný přechod do ketoacidózy i hypoglykémie.

Etiopatogeneze

Onemocnění obvykle spěje k léčbě inzulinem, s ohledem na současný nedostatek glukagonu je velmi labilní – pacient snadno upadá do hyperglykémie i hypoglykémie. Pro současnou poruchu i zevní sekrece pankreatu bývá typický astenický habitus, resp. malnutrice. Hladina C peptidu je nízká nalačno a zejména po zátěži.

Diferenciální diagnóza

Onemocnění je klinickými charakteristikami blízké labilnímu (brittle) diabetu 1. typu, odlišení je možné vyšetřením autoprotilátek typických pro diabetes 1. typu.

Terapie

Režimová opatření

V dietní léčbě je třeba sledovat projevy malnutrice a včas substituovat i zevními pankreatické funkce multienzymovými preparáty. V dietě jsou obvykle potřebné vyšší dávky živin včetně vyš. V dietě jsou obvykle potřebné vyšší dávky živin včetně vyšších dávek sacharidů 200–350 g rozložených do pravidelných dávek..

Léčba inzulinem

Nezbytná je intenzifikovaná terapie. Výhodné je podání dlouhodobého analoga, které zajišťuje vyrovnanou hladinu inzulinu a snižuje riziko hypoglykémií. Část pacientů je vhodná i pro léčbu inzulinovou pumpou.

Průběh

Kromě cílových hodnot léčby diabetu je nutná i zábrana proteinové malnutrici. Onemocnění má menší riziko ke specifickým diabetickým komplikacím i k diabetické makroangiopatii než oba základní typy diabetu.

Vysoké je riziko hypoglykémie i diabetické ketoacidózy.

Prognóza

Závisí na kompenzaci diabetu a přítomnosti specifických i nespecifických diabetických komplikací.

Postižení CNS frekventními hypoglykémiemi je možné.


Autor: Prof. MUDr Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Design and code by webmaster